ПІДГРУНТЯ

Екологія – охорона природи

ПІДГРУНТЯ – 1) материнська порода, на основі якої утворився грунт; 2) порівняно глибокі шари гір. порід, не охоплені процесами грунтоутворення.


ПІДГРУНТЯ - Довідник з екології