КОРОЗІЯ

Екологія – охорона природи

КОРОЗІЯ – 1) будь-яке самовільне руйнування об’єктів під впливом хім. агентів або фіз.-хім. чинників зовн. середовища. Розрізняють хім., ел. – хім., атм., грунт., мор. та ін. види К.; 2) руйнування живої тканини виразковими процесами або їдкими речовинами; 3) іржавіння, руйнування поверхні мет. виробів і конструкцій під впливом хім. або ел.-хім. процесів; 4) (г е о л.) руйнування гір. порід під впливом хім. агентів або внаслідок розчинення їх у воді.


КОРОЗІЯ - Довідник з екології