РИФЛЕННЯ

Культурологічний словник

РИФЛЕННЯ (від англ. riffle – жолобок) – утворення на посудині або іншій речі правильних рядів горизонтально орієнтованих боріздок та виступів.


РИФЛЕННЯ - Культурологічний словник