РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ – ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ. ОПТИКА

1. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ

1.2. ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

1.2.1. РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ

При гармонічних коливаннях зміна коливальної величини з часом відбувається за законом синуса чи косинуса (рис. 2):

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Рис. 2

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Де х – миттєве значення коливальної величини (зміщення від положення рівноваги);

Хmax – максимальне значення коливальної величини або амплітуди коливання (А);

Ωt – фаза коливання.

Це кутова величина, яка визначає частку періоду (в градусах чи радіанах), що минула від початку коливання: при описі коливання через синус – від найближчого моменту, коли величина мала нульове значення; при описі коливання через косинус – від найближчого моменту, коли величина мала максимальне значення;

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

φ0 – початкова фаза, тобто значення фази коливання в момент початку відліку часу (t0).

Вільні коливання зручніше описувати функцією косинуса, оскільки cos 0° = 1.

Вимушені коливання зручніше описувати функцією синуса, оскільки sin 0° = 0:

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Швидкість

гармонічних коливань – перша похідна координати за часом:

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Прискорення гармонічних коливань – перша похідна швидкості за часом, друга похідна координати за часом:

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Гармонічне коливання – таке коливання, прискорення якого пропорційне величині зміщення х і має протилежний йому напрям:

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

Загальна закономірність: якщо якась величина змінюється за законом синуса чи косинуса, то швидкість її зміни відбувається за тим самим законом, але з амплітудою (максимальним значенням), у ω разів більшою, і з фазою, на π/2 – більшою.

Сила, що зумовлює гармонічні коливання, прямо пропорційна абсолютному зміщенню тіла від положення рівноваги і напрямлена протилежно зміщенню:

РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ   ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РІВНЯННЯ ГАРМОНІЧНИХ КОЛИВАНЬ – ГАРМОНІЧНІ КОЛИВАННЯ - Довідник с фізики