ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

АРИФМЕТИЧНІ ДІЇ МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

756. З рівності 6 ∙ 7 = 42 склади вираз на ділення на 6.

757. Поясни, як склали таблицю. Вивчи її.

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

758.

30 : 6 + 17 60 – 24 : 6 (96 – 42) : 6

54 : 6 – 48 : 6 96 – 42 : 6 12 : 6 + 18 : 6

759. З якого добутку складено рівність 42 : 6 = 7?

760. Прочитай задачі. Знайди серед поданих виразів ті, якими вони розв’язуються.

1) Дівчинці подарували набір цукерок: 25 жовтих, 10 рожевих, а зелених – у 5 разів менше, ніж жовтих і рожевих разом. Скільки було зелених цукерок?

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

class=""/>

2) В автобусі їхало 10 жінок, 25 чоловіків, а дітей – у 5 разів менше, ніж чоловіків. Скільки разом дітей і жінок їхало в автобусі?

(25 – 5) + 10 25 : 5 + 10 (25 + 10) : 5

– Склади свою задачу за першим виразом.

761. Знайди вирази, значення яких обчислено неправильно. Здогадайся, чому виникли помилки.

21 : 3 + 4 = 3 45 – 6 ∙ 5 = 15 28 – 8 : 4 = 5

90 – 30 : 6 = 85 41 – 21 – 5 = 25 36 + 18 : 3 = 42

762. Купили 4 іграшки за ціною 6 грн. Усього заплатили 24 грн. Про що дізнаємося, обчисливши кожен вираз?

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

763°. Для виготовлення 1 кг крохмалю потрібно 6 кг картоплі. Скільки крохмалю одержали з 30 кг картоплі?

764°.

54

– 54 : 6 18 : 6 + 8 48 : 6 + 42 : 6

24 + 36 : 6 3 ∙ 8 : 6 24 – 6 + 12 : 6

765. (Усно.) Виконай тільки першу дію виразів.

30 – 42 : 6 30 : 6 – 5 48 – (13 – 6)

(90 – 42) : 6 24 : 6 – 2 24 : (6 – 2)

766. Маса гуски 5 кг. Яка маса 4 таких гусок?

– Склади обернені задачі.

767. Маса 6 однакових малих посилок 18 кг, а маса більшої посилки 8 кг. На скільки кілограмів маса малої посилки менша за масу більшої?

768. У 6 однакових бідонах 24 л води, а у відрі – 10 л. На скільки літрів води більше у відрі, ніж у бідоні?

769. Назви в кожному виразі перший і другий множники, а потім знайди значення добутку.

2 ∙ (4 + 3) 6 ∙ (24 : 3) (51 – 45) ∙ 4 (12 : 2) ∙ 5

Зразок. 2 – перший множник, (4 + 3) – другий множник, 14 – добуток.

770. Знайди довжину ламаної лінії дією додавання. Відповідь запиши в сантиметрах, а потім – у дециметрах і сантиметрах.

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

771*. У виразі 12 : 2 + 2 ∙ 2 постав дужки так, щоб після обчислення дістати суму: 6; 2.

772°.

21 – 35 : 5 4 ∙ 5 – 10 : 2 40 – 18 : 6

(55 – 19) : 6 40 – 18 :3 81 +48:6

773°. Маса теляти 42 кг, індички – у 6 разів менша, а курки – на 4 кг менша від маси індички. Яка маса курки?

774. Екскурсія в музеї тривала 50 хв і закінчилася о 15 год 10 хв. О котрій годині розпочалася екскурсія?

775. 1) Басейн відвідує 48 хлопчиків, а дівчаток – у 6 разів менше. Скільки всього дітей ходить у басейн?

2) У класі 18 хлопчиків, а дівчаток – на 6 менше. Скільки всього учнів у класі?

776. За даними таблиці склади та обчисли вирази.

Зменшуване

6-7

36 : 4

45

94

6 – 8

Від’ємник

6 : 3

18 : 6

81 – 57

54 : 6

29

Зразок. 6 ∙ 7 – 6 : 3 = 42 – 2 = 40.

777. Віднови рівності.

ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6

778*. Накресли прямокутник і проведи в ньому 2 відрізки так, щоб можна було побачити по 2 трикутники, чотирикутники і п’ятикутники.

779°. Знайди значення виразу а ∙ 9, якщо а = 6, а = 3.

780°. Батько купив 15 кг картоплі в 5 однакових сітках і 4 кг моркви. Син допоміг йому нести одну сітку картоплі та моркву. Скільки кілограмів овочів ніс син?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТАБЛИЦЯ ДІЛЕННЯ НА 6 - Математика
« 
 »