МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

531. Прочитай про дію множення та її закони.

Помножити натуральне число 3 на натуральне число 5 – означає знайти суму п’яти доданків, кожен з яких дорівнює

3 : 3 ∙ 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3.

Числа 3 і 5 називають множниками, а вираз 3 ∙ 5 – їх добутком.

Пам’ятай: а ∙ 1 = а, а ∙ 0 = 0.

Переставний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел а і b виконується рівність а ∙ b = b ∙ а, яка виражає переставний закон множення.

Від перестановки множників добуток не змінюється.

Сполучний

закон множення. Для будь-яких натуральних чисел виконується рівність (а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с), яка виражає сполучний закон множення.

Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.

Наприклад: (3 ∙ 5) ∙ 2 = 3 ∙ (5 ∙ 2). У лівій і правій частинах рівності маємо той самий добуток 30.

З переставного та сполучного законів множення дістаємо ще одну властивість.

У добутку кількох множників можна переставляти множники і брати їх у дужки будь-яким чином.

Наприклад: 3 ∙ 4 ∙ 25 ∙ 30 = (3 ∙ 30) ∙ (4 ∙ 25).

532. Знайди добуток зручним способом.

8 ∙ 4 ∙

50 2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 15 4 ∙ 6 ∙ 25

533. Прочитай про наступний закон множення.

Розподільний закон множення. Для будь-яких натуральних чисел а, b і с істинна рівність (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с, що виражає розподільний закон множення.

Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число.

Розподільний закон виконується для будь-якого числа доданків.

Наприклад: (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) ∙ 7 = 1 ∙ 7 + 2 ∙ 7 + 3 ∙ 7 + 4 ∙ 7 + 5 ∙ 7 + 6 ∙ 7.

Застосовуючи розподільний закон множення, суму і число можна міняти місцями.

4 ∙ (5 + 8) = (5 + 8) ∙ 4 = 5 ∙ 4 + 8 ∙ 4

534. Які із задач розв’язуються дією множення?

1) У класі 15 парт. Скільки парт у 5 таких класах?

2) Перше число 8, а друге – на 4 більше. Знайди друге число.

3) Перше число 8, а друге – у 4 рази більше. Знайди друге число.

4) Вміст крохмалю в картоплі становить МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО її маси.

Скільки кілограмів картоплі потрібно взяти, щоб одержати 200 кг крохмалю?

535. Який добуток більший і на скільки?

245 ∙ 45 чи 245 ∙ 46 468 ∙ 25 чи 468 ∙ 24

536.

207 ∙ 4 36 ∙ 23 1 ∙ 0 + 4 ∙ 1 200 : 100

288 : 8 928 : 32 8 : 1 + 6 : 6 230 : 10

537. За даними таблиці склади та розв’яжи задачу.

Рухомий об’єкт

Швидкість

Час

Відстань

Велосипедист

Вершник

15 км/год

12 км/год

Однаковий

30 км

?

538. Відстань між двома містами 72 км. Третину цієї відстані поїзд пройшов за 12 хв. З якою швидкістю йшов поїзд? (Розв’яжи задачу складанням виразу.)

539°.

203 ∙ 4 49 ∙ 18 14 т 7 ц – 5 т 9 ц

23 ∙ 4 792 : 24 12 т 70 кг – 9 т 500 кг

540°. У першій школі а учнів, у другій – на b учнів менше, ніж у першій. У третій школі на 119 учнів менше, ніж у другій. Скільки учнів у третій школі? Склади вираз та обчисли його, якщо а = 1758, b = 95.

541. Поясни усний і письмовий способи обчислень.

263 ∙ 3 = (200 + 60 + 3) ∙ 3 = 200 ∙ 3 + 60 ∙ 3 + 3 ∙ 3 = 600 + 180 + 9 = 789

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

542. Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число виконують так само, як і трицифрових. Розглянь обчислення виразу 201 852 ∙ 4 і прочитай пояснення.

Пояснення. Підписуємо число 4 під одиницями першого множника. Помножимо 2 од. на 4, буде 8 од., підписуємо їх під одиницями. Помножимо 5 дес. на 4, буде 20 дес., або 2 сот. У розряді десятків у добутку пишемо 0, а 2 сот. запам’ятовуємо. 8 сот. помножити на 4, буде 32 сот., та ще 2 сот., буде 34 сот., або 3 тис. і 4 сот. 4 сот. записуємо під сотнями, а 3 тис. запам’ятовуємо. 1 тис. помножити на 4, буде 4, та ще 3 тис., буде 7 тис. Записуємо 7 тис. під тисячами. 0 дес. тисяч помножити на 4, буде 0 дес. тисяч. Запишемо число 0 під дес. тис. 2 сот. тис. помножити на 4, буде 8 сот. тис. Запишемо 8 під сот. тис. Добуток 807 408.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

543. Перевір, чи є серед чисел 351 462, 57 876, 362 278, 2304, 8347 значення поданих виразів.

384 ∙ 6 51 754 ∙ 7 117 154 ∙ З

544. Обчисли з поясненням: 25 454 ∙ 5.

545. Знайди помилки в обчисленнях.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

546. На будівництво підвозили цеглу автомобілем і трактором з причепом. На автомобіль щоразу навантажували 925 цеглин, а на причіп – 2075. За день автомобіль зробив 6 рейсів, а трактор – 3. Скільки всього цеглин завезли на будівництво протягом дня?

547*. Скільки потрібно цифр, щоб пронумерувати 150 сторінок книжки?

548°. Для покриття черепицею даху великого будинку потрібно 2146 плиток, а малого – 1428. Скільки потрібно плиток, щоб покрити черепицею дахи 6 таких великих і 7 малих будинків?

549°. 2306 ∙ 6 17 245 ∙ 8 35 511 ∙ 7 684 : 4

550. (Усно.)

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

551. Закінчи обчислення.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

552. 2306 ∙ 6 30 094 ∙ 7 40 801 ∙ 9 40 059 ∙ З

553. Парні числа збільш у 6 разів, а непарні – зменш на 6: 20 756, 3015, 4006, 17 201.

554. У великому залі кінотеатру 1224 місця, а в малому – 208 місць. Скільки кіноглядачів може обслугувати кінотеатр за день, якщо у великому залі було k сеансів, а в малому – с? Склади вираз для розв’язування задачі та знайди його значення, якщо k = 5 і с = 4.

555. Від однієї пристані одночасно в одному напрямку вирушили катер і буксир. Швидкість катера 27 км/год, а буксира – 18 км/год. Яка відстань буде між ними через 3 год? (Розв’яжи задачу двома способами.)

556. У цистерні було 3400 л бензину. Наповнили 4 однакові бочки, і в цистерні залишилося 2600 л бензину. Скільки літрів бензину налили в кожну бочку?

557. 40 037 ∙ 2 34 050 ∙ 4 80 015 ∙ 4 744 : 24

558. 1) Скільки всього в кожному числі сотень; тисяч: 3400, 7000, 2404, 140 000?

2) Запиши кожне число за допомогою цифр.

5 сот. 240 сот. 3 дес. 180 дес. 5 тис.

559. Поясни, як міркували, знаходячи добутки.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

560. 1) Розглянь, як можна записувати дію множення, якщо один з множників має нулі в кінці.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

2) 6700 ∙ 2 84 000 ∙ 6 130 000 ∙ 7 760 ∙ 5

561. Знайди значення виразу а ∙ 10 + 300 для таких значень змінної а: 4, 40, 400, 210.

562*. Три дівчинки Мальва, Маргарита і Лілія тримали в руках квіти: мальви, маргаритки та лілії. Жодна з них не тримала квіти, від назви яких походить її ім’я. Маргарита уважно розглядала лілії, які тримала подруга. Хто які квіти тримав?

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

563. Один оператор набирає за день на комп’ютері 20 сторінок тексту, а другий – 24 сторінки. Скільки сторінок вони наберуть за k днів, якщо працюватимуть разом? Склади вираз для розв’язування задачі та знайди його значення, якщо k = 5.

564. Розглянь числові дані на малюнках і знайди відповіді на запитання.

1) Яка маса 6 таких коней? 2 корів? 10 овець?

2) На скільки маса 2 корів більша від маси коня?

3) Маса скількох кіз дорівнює масі однієї корови?

4) Чому дорівнює маса 5 таких кіз і 4 овець разом?

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

565°.

2300 ∙ 5 14 ц 9 кг – 6 ц 28 кг 2 кг – 300 г

2140 ∙ 5 4 м 75 см + 9 м 9 см 2 ц : 5

566°. Маса курки 2 кг 375 г, а маса гуски на 2 кг 345 г більша, ніж маса курки. Маса індика на 2 кг 350 г більша, ніж маса гуски й курки разом. Яка загальна маса курки, гуски та індика?

567. 1) (Усно.)

20 ∙ 4 3 ∙ 14 20 ∙ 10 ∙ 2 1200 ∙ 5

25 ∙ 2 2 ∙ 41 2 ∙ (3 + 30) 101 ∙ 7

2) Виконай множення, переставивши множники.

4 ∙ 978 6 ∙ 5738 8 ∙ 50 400

568. Прочитай задачу і розглянь її розв’язання.

Задача. У кондитерський цех хлібокомбінату привезли 2756 ящиків масла по 7 кг. Скільки всього кілограмів масла привезли?

Розв’язання: 7 ∙ 2754 = 19 292 (кг).

Відповідь: усього привезли 19 292 кг масла.

569. 1) 4 ∙ 20 374 7 ∙ 35 705 3 ∙ 123 401 2 ∙ 240 756

2) Перевір правильність обчислення виразу.

4 ∙ 65 701 – 867 : 3 = 262 515

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

570. 4078 ∙ 8 + 25 409 6 ∙ 43 051 – 28 ∙ 35

571. Автобус проїхав а км за b год. Яку відстань із такою самою швидкістю він проїде за 3 год? Склади вираз для розв’язування задачі.

572. Полічи двома способами кількість клітинок у кожному прямокутнику. У якому прямокутнику клітинок більше? Порівняй периметри прямокутників.

МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО

573. Перший насос може викачати 24 т води за 6 год, а другий – за 3 год. За скільки годин викачають цю воду обидва насоси, працюючи одночасно? Розглянь план розв’язування. Розв’язання запиши.

План розв’язування:

1) Скільки тонн води викачає перший насос за 1 год?

2) Скільки тонн води викачає другий насос за 1 год?

3) Скільки тонн води викачають насоси за 1 год?

4) За скільки годин вони обидва викачають 24 т води?

574°.

9 ∙ 75 046 3 ∙ 348 + 407 ∙ 7 2 кг – 200 г

200 275 ∙ 4 5 ∙ 280 – 280 : 10 2 м – 200 см

575°. Побудуй прямокутник ABCD зі сторонами 2 см 5 мм і 4 см 5 мм. Знайди периметр прямокутника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО - Математика