ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Тема 2.4. Технологія вирівнювання, розмічання, різання дроту

§ 12. ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

1. 3 яких етапів складається конструювання виробів з тонколистового металу?

2. Що спільного та в чому відмінність між конструюванням виробів з деревини та тонколистового металу?

3. Який виріб називають аналогом? моделлю? макетом?

4. Яка технологія виготовлення виробу за шаблоном? трафаретом?

5. Які розміри виробу проставляють на графічному документі?

6.

Яку технологічну операцію виконують перед виготовленням виробів?

Із дроту можна виготовити багато різних корисних виробів. Зазвичай заводи випускають дріт у бухтах. Для виготовлення виробу необхідно відрізати (відкусити) заготовку потрібної довжини. Виконують зазначену технологічну операцію за допомогою кусачок. Залежно від товщини дроту, який потрібно відкусити, промисловість випускає різні види кусачок (мал. 132).

Для відкушування дроту з алюмінію або міді використовують пасатижі (мал. 133). Це багатофункціональний слюсарний інструмент, за допомогою якого можна різати м’який дріт різного діаметра,

затискувати невеликі деталі, обтискувати (ущільнювати) місця з’єднань дротів, згинати дріт, листовий метал тощо.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 132. Види кусачок для різання стального дроту: а – діаметром до 5 мм; б – діаметром до 3 мм; в – діаметром понад 8 мм

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 133. Пасатижі загального призначення

При різанні дроту пасатижами чи кусачками їх тримають правою рукою, охоплюючи рукоятки чотирма пальцями. Утримуючи дріт лівою рукою, його розміщують між різальними кромками, направляючи верхнє лезо точно по лінії розмітки, яка при різанні повинна бути видимою і залишатися на заготовці як припуск для подальшої її обробки (мал. 134).

Потім, стискуючи рукоятки кусачок усіма пальцями, крім мізинця або вказівного, які слугують для відведення на необхідний кут нижньої рукоятки, виконують різання, яке завершують хваткою ручок усіма пальцями.

Сталевий дріт поділяють на шматки, надпилюючи його ребром напилка та ламаючи.

Але, перш ніж розпочати роботу, відокремлений шматок дроту потрібно випрямити. Застосовують різні прийоми виконання цієї технологічної операції.

М’який дріт з міді та алюмінію діаметром до 3 мм можна випрямляти шляхом його переміщення з натягом навколо циліндричної оправки або між двома стиснутими дерев’яними брусками чи між забитими в ряд у дерев’яну дошку цвяхами або киянкою на дерев’яній підставці (мал. 135).

Стальний дріт випрямляють киянкою на стальній або чавунній плиті або молотком на дерев’яній підставці. Для цього на стільницю верстака кладуть дерев’яну плиту, розміщують на ній дріт випуклостями вгору і наносять легкі удари по викривленнях.

Випрямлення розпочинають від середини заготовки, спочатку до одного кінця, а потім беруть за протилежну частину заготовки і виконують таку саму технологічну операцію (мал. 136).

Випрямляти дріт слюсарним молотком на металевій поверхні не можна, оскільки заготовка від цього розплескується, тобто пошкоджується.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 134. Різання дроту кусачками

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 135. Способи випрямлення дроту з м’яких металів: а – притягуванням; б – дерев’яними брусками; в – протягуванням між цвяхами; г – киянкою

Короткі заготовки можна також випрямляти за допомогою пасатижів та плоскогубців (мал. 137). Залежно від призначення плоскогубці мають різну конструкцію. Плоскогубці з плоскими носками (мал. 138) застосовують для фіксації плоских, круглих предметів, випрямлення та гнуття заготовок тощо, а з відігнутими – для роботи у важкодоступних місцях.

Після вирівнювання заготовки приступають до конструювання виробу. Цей процес складається з аналогічних етапів, що й конструювання виробів з тонколистового металу. Насамперед визначають призначення виробу, його форму, розміри конструктивних елементів та виробу в цілому, матеріал, з якого передбачається його виготовлення тощо. Форму, розміри виробу, інші дані, необхідні для виготовлення виробу та його контролю, зображують на ескізі, технічному рисунку або на кресленні.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 136. Випрямлення стального дроту

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 137. Види плоскогубців

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал.138. Випрямлення дроту плоскогубцями

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 139. Види круглогубців: а – з прямим носком; б – з відігнутим носком

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 140. Послідовність гнуття дротяного кільця круглогубцями

Після виконання креслення добирають необхідні матеріали, інструменти та пристосування, відрізають заготовку з припуском на обробку і приступають до виготовлення виробу.

Деталі складної криволінійної та округлої форми виготовляють за допомогою круглогубців (мал. 139), так, наприклад, можна виготовити кільце(мал. 140).

Згинання сталевого дроту краще виконувати на оправці (мал. 141).

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 141. Послідовність згинання виробу на циліндричній оправці

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 142. Гнуття дроту: а – плоскогубцями; б – молотком

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 143. Прийом намотування дроту на оправку

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 144. Прийом розрізання спіралі

Згинання дроту під різними кутами можна виконувати в лещатах також плоскогубцями та молотком за допомогою дерев’яної наставки (мал.142).

Для виготовлення кілець спіральні витки намотують на циліндричні стрижні. Стрижень з одним кінцем дроту затискають у лещатах, потім, натягуючи дріт, щільно, без пропусків, намотують виток до витка (мал. 143).

Якщо розрізати спіраль, витки розпадуться на кільця (мал. 144).

У промислових умовах для виготовлення гнутих деталей різних машин і механізмів використовують спеціальні машини (мал. 145).

Під час роботи з дротом потрібно дотримуватися таких правил безпеки праці:

1. Відрізаючи заготовку, не можна підносити дріт близько до обличчя.

2. Працювати дозволяється тільки справним інструментом.

3. Не можна тримати руку, якою утримується заготовка, близько до місця різання або згинання дроту.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 145. Верстат для згинання та обробки дроту

4. При виконанні робіт з використанням оправки вона має бути надійно закріплена у слюсарних лещатах.

5. Роботи слід виконувати в окулярах та рукавицях.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №11

Виготовлення рисувалки

Обладнання і матеріали: заготовка зі сталевого дроту, циліндрична оправка, лінійка слюсарна, кусачки, пасатижі, круглогубці, правильна плита, киянка, напилок драчевий та личкувальний.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомся з кресленням виробу (мал. 146) та технологічною картою на його виготовлення (мал. 147).

2. Підбери необхідні для виготовлення виробу інструменти і матеріали.

3. Виготуй виріб згідно з технологічною картою.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 146

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

ПРАКТИЧНА РОБОТА №12

Виготовлення головоломки

Обладнання і матеріали: шматки заготовок з алюмінієвого та мідного дроту, оправка, лінійка слюсарна, кусачки, пасатижі, круглогубці, правильна плита, киянка, наждачний папір.

Порядок виконання роботи

1. За завданням учителя або згідно з кресленнями орієнтовних об’єктів праці ознайомся з їх конструктивними особливостями (мал. 147).

2. Вибери за власним задумом об’єкт праці.

3. Підбери необхідні для виготовлення виробу інструменти і матеріали.

4. Оброби, за необхідності, заготовки наждачним папером.

5. Визнач призначення кожної заготовки.

6. Виготов кожен елемент головоломки згідно з його кресленням.

7. Перевір якість виконання кожного елемента.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Мал. 147. Схеми виготовлення головоломок

8. Склади деталі в конструкцію згідно з кресленням.

9. Роз’єднай елементи головоломки та склади повторно.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №13

Виготовлення підвіски

Обладнання і матеріали: заготовки листового металу, алюмінієвого дроту, оправка, лінійка слюсарна, кусачки, пасатижі, круглогубці, правильна плита, ножиці по металу, киянка, наждачний папір.

Послідовність виконання роботи

1. Ознайомся з кресленням, схемою виготовлення виробу.

2. У робочому зошиті розроби поопераційні ескізи.

3. Підбери необхідні для виготовлення виробу інструменти і матеріали.

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

4. Виготов елементи виробу.

5. Перевір якість виконання роботи.

6. Склади виріб за схемою.

Орієнтовні об’єкти праці

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Виготовлення панно “Тваринний світ”

ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ

Виготовлення вішачка для ключів

Під час випрямлення, згинання та різання листового металу й дроту необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

Перед початком роботи

1. Правильно одягни спецодяг (застебни його на всі гудзики, сховай волосся під головний убір).

2. Ретельно підготуй своє робоче місце до безпечної роботи.

3. Уважно вислухай учителя й отримай завдання на урок.

4. Підготуй до роботи свій інструмент і пристрої, упевнившись у їх справності.

5. Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

Під час роботи

1. Під час практичної роботи учні виконують тільки ті види робіт, які доручив учитель.

2. Використовуй справний, добре налагоджений інструмент.

3. Використовуй інструмент за призначенням. Інакше можна не тільки зіпсувати його, але й отримати травму.

4. Оберігай руки від поранень, користуючись рукавицями.

5. Надійно закріплюй оправку на кришці верстака або затискуй у лещатах.

6. Не відволікайся під час роботи і не відвертай уваги інших.

7. Утримуй робоче місце в чистоті.

8. Дбайливо стався до устаткування й інструментів.

9. Інструменти загального користування бери з дозволу вчителя і відразу після користування повертай їх.

Після закінчення роботи

1. Упорядкуй робоче місце, прибери деталі, матеріал, відходи, сміття.

2. Приведи інструменти у справний стан.

3. Старанно прибери робоче місце (стружку не здувай і не змітай руками).

4. Поклади інструменти у відведене для них місце.

5. Приведи до ладу свій одяг і залиши майстерню з дозволу вчителя.

6. Після виходу учнів чергові розпочинають прибирання приміщення.

Кліщі, гострозубці, круглогубці, пасатижі, щипці.

Гострозубці – щипці, якими прорізують (відкушують) дріт. Круглогубці – щипці з круглими кінцями робочої частини, якими загинають дріт, роблять з нього кільця.

Пасатижі – універсальні кліщі, що об’єднують у собі плоскогубці, гострозубці.

Плоскогубці – щипці з плоскими кінцями (губками) робочої частини, якими згинають, скручують місця з’єднання дроту.

1. Назви інструменти, за допомогою яких виготовляють вироби з Дроту.

2. Чим відрізняються плоскогубці від круглогубців?

3. Назви способи випрямлення дроту.

4. Як випрямляють м’який дріт діаметром понад 3 мм?

5. У чому подібність і відмінність кусачок і ножиць?

6. З якої технологічної операції розпочинається виготовлення виробу?

7. Що спільного та в чому відмінність між розміткою виробів з тонколистового металу та дроту?

8. Яких правил безпеки необхідно додержуватися при виготовленні виробів із дроту?

Тестові завдання

1. Як називається слюсарна операція, у ході якої заготовці з дроту надають потрібної форми?

А склепування

Б випрямлення

В гнуття

Г правильні всі відповіді

Д правильної відповіді немає

2. Яка технологічна операція передує гнуттю дроту?

А випрямлення

Б шліфування

В розмічання

Г полірування

Д клепання

3. Який засіб праці застосовують для розмічання дроту з м’якого металу?

А рисувалку

Б крейду

В олівець

Г будь-який з перелічених

Д правильної відповіді немає

4. Який засіб праці застосовують для розмічання сталевого дроту?

А рисувалку

Б крейду

В олівець

Г будь-який з перелічених

Д правильної відповіді немає

5. Як повинна бути розміщена лінія розмітки на заготовці з дроту при її закріпленні в лещатах для згинання під прямим кутом?

А на рівні нагубників

Б на 1…2 мм вище від рівня нагубників

В на 1…2 мм нижче від рівня нагубників

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДРОТУ - Праця