ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ

Тип уроку: урок-конференція.

Мета: ознайомити учнів з основними віхами в історії розвитку фізики; показати значення фізики в суспільному розвитку та в житті людини; розказати про внесок деяких фізиків у розвиток фізики як науки; розвивати інтерес до вивчення фізики, розширювати кругозір учнів; виховувати в учнів почуття гордощів за розвиток вітчизняної науки та техніки, прищеплювати їм найкращі людські якості.

Обладнання та наочність: портрети вчених, комп’ютерні презентації.

Відеофрагмент: про видатних учених (Ньютон, Ландау,

Ейнштейн).

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Яких видатних учених-фізиків світу ви знаєте?

– Яких видатних учених-фізиків України ви знаєте?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення нової теми

– Основні віхи в історії розвитку фізики.

– Видатні фізики світу (стислі доповіді дітей).

– Відомі українські фізики (стислі доповіді дітей).

Опорний конспект

Видатні вчені-фізики світу

Учений

Країна,

дати життя

Основні відкриття та досягнення

Демокрит

Стародавня Греція, 460-70 роки до н. е.

Ідея про молекулярну будову речовини

Архімед

Блез Паскаль

Микола Коперник

Галілео Галілей

Ісак Ньютон

Майкл Фарадей

Альберт Ейнштейн

Костянтин Едуардович Ціолковський

Макс Планк

Нільс Бор

Видатні вчені-фізики України

Борис Патон

Юрій Кондратюк

Іван Пулюй

Абрам Йоффе

Олександр Потебня

Кирило Синельников

Лев Ландау

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

– Як ви прокоментуєте слова видатного фізика Л. Д. Ландау “Фізика – це висока насолода”?

– Чи роблять учені-фізики в наш час відкриття? У яких галузях фізики?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником: вивчити § 6; розв’язати вправу 6 письмово

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: знайти інформацію про кількох видатних фізиків, які народилися або працювали у вашому місті; підготуватися до лабораторної роботи № 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ - Плани-конспекти уроків по фізиці