ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН

Екологія – охорона природи

ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН – наука про взаємовідносини тварин з довкіллям. Багато видів тварин є первинними консументами екосистем, характеризується великими різноманітністю і чисельністю в наземних угрупованнях. Вивчення Е. т., напр. комах, відбувалося в кілька етапів: спочатку основна увага приділялась польовим і екол. дослідженням, вивченню їхніх життєвих циклів, пізніше увага була прикута до хім. методів боротьби з комахами за допомогою інсектицидів, а екол. вивчення комах майже забулось, нині з пожвавленням інтересу до біол. методів боротьби зі

Шкідниками знову проводяться екол. і польові дослідження.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕКОЛОГІЯ ТВАРИН - Довідник з екології