Філософія природи, її предмет

Філософія посбіник

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

§ 1. Природа як предмет конкретно-наукового і філософського осмислення

Філософія природи, її предмет

Філософська наука, яка дає змогу осмислити природу як ціле, як певну сутність і водночас цілком реальний об’єкт, має назву філософія природи, або натурфілософія. Майже в кожному навчальному виданні з філософії, зазначено, що “в історії філософської думки природа була одним із перших об’єктів осмислення”.

Філософія природи вивчає витоки навколишнього середовища, способи

і рівні його існування, що задають відповідні шляхи їхнього пізнання. Важливими питаннями у цій галузі філософського знання є: виникнення життя, походження людини, особливості історичного процесу. У зв’язку зі змінами в навколишньому середовищі, спричиненими практичною діяльністю людини (див. попередню тему “Праксеологія”), до філософії природи входять також питання екологічних проблем і їхнього вирішення. Окремо слід згадати також той факт, що саме філософія природи є основою наукової картини світу, іншими словами – інтеграції і систематизації конкретно-наукових знань про природні явища.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Філософія природи, її предмет - Довідник з філософії