Предмет курсу

Історія економічних вчень

ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ

1.1. Предмет курсу

Творче оволодіння економічною наукою передбачає грунтовне знання її історії, основних етапів формування і розвитку, течій і шкіл. Цим пояснюється роль предмета історії економічних вчень.

Історія економічних учень – наука, яка вивчає процес еволюції суспільного виробництва та економічних концепцій, ідей і поглядів, що відображають історичний процес виникнення, розвитку та зміни економічних систем. Історія економічних учень – особлива система наукових поглядів, у центрі якої лежить економічна теорія.


Предмет курсу - Економічні учення