ФОНД ЛІСОВИЙ

Екологія – охорона природи

ФОНД ЛІСОВИЙ – частина земельного фонду – землі, де росте чи може рости ліс, виділені для ведення ліс. госп-ва. В колишньому СРСР єдиний держ. Ф. л. складався з держ. лісів (тобто лісів, що підпорядковувалися держ. органам ліс. госп-ва, міських лісів, закріплених лісів та лісів заповідників) і колгоспних лісів. Після перебудовчих процесів структура Ф. л. може бути змінена в різних нових незалежних державах, що виникли.


ФОНД ЛІСОВИЙ - Довідник з екології