ЛІСОУСТРІЙ

Екологія – охорона природи

ЛІСОУСТРІЙ – система заходів щодо організації та ведення ліс. госп – ва. Включає вивчення, таксацію та інвентаризацію лісу, встановлення розмірів і методів лісовикористання, способів та обсягів вирубування лісів, розробку рекомендацій для підвищення продуктивності лісів.


ЛІСОУСТРІЙ - Довідник з екології