ГЕНОСФЕРА

Екологія – охорона природи

ГЕНОСФЕРА – коеволюційно взаємозв’язана ген. система біосфери, яка забезпечує її існування, відтворення та істор. розвиток як цілісного утворення. У Г. зафіксовані основні істор. етапи еволюц. розвитку життя, дивергенція і конвергенція її форм, адаптивні комбінації ген. елементів, які забезпечують стійкість біол. угруповань, прискорення колообігу речовини та потоку енергії в рамках біогеоценозів. Г. є унікальною прир. системою, яка виникла разом із життям і забезпечує його збереження, розвиток, проникнення в нові зони біосфери. Серед багатьох функцій Г. найважливішими є: постійне оновлення живої речовини біосфери, збереження і підтримання ген. специф. видів, що підтримує структуру біоценозів і біосфери загалом, забезпечення процесів самоорганізації ген. систем як основи самоорганізації біосфери.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ГЕНОСФЕРА - Довідник з екології