РІВНОВАГА СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

Екологія – охорона природи

РІВНОВАГА СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ – стан взаємодії природи і суспільства, за якого використання прир. середовища суспільством не порушує функцій життєзабезпечення, виконуваних прир. або перетвореними екосистемами. Досягається в тому разі, коли в природокористуванні будь – яка екосистема розглядається як елементарний об’єкт госп. освоєння біосфери. Нині, коли масштаби госп. діяльності людини можна порівняти з геол. та геохім. силами в розвитку біосфери, досягнення цієї рівноваги можливе шляхом інтеграції наук про окремі компоненти біосфери і створення соц.-біосферного бачення цивілізації у її взаємозв’язку з природою.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РІВНОВАГА СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ - Довідник з екології