ЗАКОН КОНСТАНТНОСТІ

Екологія – охорона природи

ЗАКОН КОНСТАНТНОСТІ (В. І. ВЕРНАДСЬКОГО) – кількість живої речовини біосфери (для даного геол. періоду) є константою. 3. к. тісно пов’язаний із законом внутр. дин. рівноваги і є його кількісним вираженням у масштабах біосфери Землі загалом. Згідно із 3. к., будь-яка зміна кількості живої речовини в одному з регіонів біосфери неминуче спричинить зміни такої самої величини в якомусь ін. регіоні, але з протилежним знаком. Полярні зміни можуть бути використані в процесах керування природою, однак слід ураховувати, що не завжди відбувається адекватна заміна. Звичайно

Високорозвинені види та екосистеми витісняються ін., що стоять на еволюційно (для екосистем – сукцесійно) відносно нижчому рівні (великі організми витісняються малими, корисні для людини форми – менш корисними, нейтральними або навіть шкідливими). Висновком 3. к. є правило обов’язкового заповнення екол. ніш, а опосередковано також принцип (теорема) виключення Г. Ф. Гаузе.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

ЗАКОН КОНСТАНТНОСТІ - Довідник з екології