ГІБРИДИЗАЦІЯ

Екологія – охорона природи

ГІБРИДИЗАЦІЯ (б і о л.) – схрещування різних за спадковістю організмів. Г. – один з найважливіших чинників еволюції біол. форм у природі. Г. застосовують у селекції для виведення нових сортів рослин і порід тварин, у насінництві та в разі розведення тварин з метою створення високопродуктивних гетерозисних форм, а також як метод вивчення законів успадкування ознак.


ГІБРИДИЗАЦІЯ - Довідник з екології