РЕЛЬЄФ ДЕНУДАЦІЙНИЙ

Екологія – охорона природи

РЕЛЬЄФ ДЕНУДАЦІЙНИЙ – рельєф, утворений у результаті денудації. Залежно від чинника і характеру переміщення продуктів вивітрювання гір. порід (водою, вітром, льодом, силою гравітації) виділяють такі форми Р. д.: 1) ерозійні, утворені проточною водою (долини, тераси); 2) абразивні, утворені мор. або озерною абразією (кручі, ніші); 3) екзараційні, утворені льодовиком (рівнини, чарунки, пороги, морени); 4) дефляційні, що виникли під дією вітру (ніші, еолеві гриби); 5) карстові, утворені в результаті розчинення деяких порід (котловини, лійки, печери); 6) техногенні (канали, насипи, кар’єри). Крім наземних форм існують і підводні Р. д. (долини, каньйони та ін.). Усі форми Р. д. створюють різноманіття умов існування рослин і тварин, забезпечують можливість екол. ніш.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РЕЛЬЄФ ДЕНУДАЦІЙНИЙ - Довідник з екології