Гомологічні ряди органічних сполук – ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 15. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

§ 15.5. Гомологічні ряди органічних сполук

Серед різноманітності органічних сполук можна виділити групи речовин, які подібні за своїми властивостями і відрізняються між собою на групу СН2.

Сполуки, подібні за хімічними властивостями і склад яких відрізняється між собою на групу СН2, називаються гомологами. Гомологи, розташовані у порядку зростання їх відносної молекулярної маси, утворюють

гомологічний ряд Група СН2 називається гомологічною різницею.

Прикладом гомологічного ряду може бути ряд насичених вуглеводнів (алканів). Найпростіший його представник – метан CH4. Гомологами метану є: етан С2Н6, пропан С3Н8, бутан С4Н10, пентан С5Н12, гексан С6Н14, гептан С7Н16 і т. д. Формулу будь-якого наступного гомолога можна отримати додаванням до формули попереднього вуглеводню гомологічної різниці.

Склад молекул усіх членів гомологічного ряду може бути виражений однією загальною формулою. Для розглянутого гомологічного ряду насичених вуглеводнів такою формулою буде СnН2n+2, де n – число атомів карбону.

Гомологічні

ряди можна побудувати для усіх класів органічних сполук. Знаючи властивості одного з членів гомологічного ряду, можна зробити висновки про властивості інших представників того самого ряду. Це зумовлює важливість поняття гомології при вивченні органічної хімії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Гомологічні ряди органічних сполук – ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ - Довідник з хімії