Гуслистий Кость Григорович

Політологічний словник

Гуслистий Кость Григорович (1.10/18.11.1902, м. Олександрівськ Катеринославської губ., тепер м. Запоріжжя – 21.02.1973, м. Київ) – відомий український історик і етнограф, доктор історичних наук (1963), професор, член – кореспондент АН УРСР (1969), заслужений діяч наук УРСР (1968). Навчався в Дніпропетровському інституті народної освіти (ІНО), який закінчив у 1926 р. Протягом 1928 – 1931 рр. – аспірант Дніпропетровської кафедри українознавства (науковий керівник академік Д. І. Яворницький) та Харківського НДІ історії української культури (науковий керівник академік Д. І. Багалій). У 1939 р. захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював у науково-дослідних установах і вузах Харкова і Києва, в 1936 – 1954 pp. – в Інституті історії АН У PCP, з 1954 р. – в Інституті мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. M. Т. Рильського АН У PCP ( 1954 – 1970 pp. – заступник директора з наукової частини). У 1963 р. в КДУ захистив (за сукупністю) докторську дисертацію “Вопросы истории Украины и этнического развития украинского народа (период феодализма)”. Основні праці: “Боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині XVI і в першій половині XVII ст. (60-ті роки XVI – 30-ті роки XVII ст.)” (1941); “Запорізька Січ та її прогресивна роль в історії українського народу” (1954, співавт. О. Апанович);

“Українці. Історико-етнографічна монографія. Проспект”, “Утворення української народності” (1960); “Питання історії України і етнічного розвитку українського народу (період феодалізму)” (1964); “До питання про етногенез та початковий етап етнічного розвитку української народності” (1964); “До питання про утворення української нації” (1967). Автор численних статей до різних енциклопедичних видань.

С. Білокінь. Гуслистий Кость Григорович // Вчені Інституту історії України. Біографічний довідник,- К., 1998; Б. Сюта. Гуслистий Кость Григорович // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.

В. Панібудьласка

Д


Гуслистий Кость Григорович - Довідник з політології