Кирилюк Федір Михайлович

Політологічний словник

Кирилюк Федір Михайлович (нар. 1944) – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії політичних наук. Народився на Вінниччині. Закінчив філософський факультет Київського університету, завідує в ньому кафедрою політології. Автор численних навчальних посібників, навчальних програм, планів семінарських занять з нормативних та спеціальних курсів політології. Серед індивідуальних праць Ф. М. Кирилюказ політології помітно вирізняються такі: “Стародавня політологія” (К., 2001); “Політологія Ренесансу” (К., 2001); “Практикум з політології” (К., 2001); Ковш О. Г. (у співавт.) “Западноевропейские соціально-политические учения XIX века” (К., 1991); “Психология и политика” (у співавт.) (К., 1993) та ін.

У пошуках істини: Короткий нарис життя і творчості заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філософських наук, професора, академіка Української академії політичних наук Кирилюка Федора Михайловича. – К., 2004.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кирилюк Федір Михайлович - Довідник з політології