Класифікація органічних речовин

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.5. Класифікація органічних речовин

Органічні речовини поділяють на такі групи:

А. Вуглеводні:

– ациклічні вуглеводні:

– насичені вуглеводні (алкани), загальна формула – Класифікація органічних речовин

– ненасичені вуглеводні:

– етиленові вуглеводні (алкени), Класифікація органічних речовин

– ацетиленові вуглеводні (алкіни), Класифікація органічних речовин

– дієнові вуглеводні

(алкадієни), Класифікація органічних речовин

– циклічні вуглеводні:

– карбоциклічні сполуки, їхні цикли містять лише атоми Карбону:

– аліциклічні сполуки:

– насичені, Класифікація органічних речовин

– ненасичені;

– ароматичні сполуки (арени), Класифікація органічних речовин

– гетероциклічні сполуки, їхні цикли містять не лише атоми Карбону, а й інших елементів (гетероатомів): С4Н4О (фуран), C5H5N (піридин);

Б. Інші класи органічних сполук (характеризуються наявністю функціональних груп):

– спирти і феноли;

– альдегіди і кетони;

– карбонові кислоти;

– етери;

– естери;

– жири;

– вуглеводи;

– аміни;

– амінокислоти;

– білки;

– нуклеїнові кислоти;

– галогенопохідні (крім галогенів, відповідні похідні можуть утворювати металічні та деякі інші елементи).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Класифікація органічних речовин - Довідник з хімії