КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ОЗОН. ЗАСТОСУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КИСНЮ

№ 1, № 2, №3 .

Колообіг хімічного елемента Оксигену в природі полягає у переміщенні його атомів між тілами живої і неживої природи. Завдяки колообігу Оксигену у живій природі підтримується вміст кисню в повітрі.

Оксиген потрапляє у тіла живих істот і бере участь у диханні. У живих клітинах органічні речовини разом з киснем стають учасниками повільного окиснення. Цей процес завершується вивільненням енергії, утворенням вуглекислого газу та води. Вуглекислий газ і вода надходять у повітря, і рослини та зелені водорості утворюють з них

на сонячному світлі органічну речовину – глюкозу. Одночасно з цим у повітря виділяється кисень.

№ 4.

Застосування кисню обумовлено його здатністю підтримувати дихання й горіння.

1. Кисень необхідний для добування металів, їх обробки та зварювання.

2. За допомогою суміші кисню й органічної речовини ацетилену С2Н2 зварюють та ріжуть метали.

3. Кисень застосовують у промисловості для добування чавуну й сталі, рідкого палива, змащувальних матеріалів, кислот, добрив.

4. Рідкий кисень як окиснювач палива використовують в космонавтиці, авіації, на підводних човнах.

№ 5.

Роль озону в атмосфері:

На

висоті 20-25 км озон утворює озоновий шар – надійний захист планети від шкідливого випромінювання Сонця та від різкого переохолодження. Без озонового шару середня температура на Землі була б на 30 °С нижчою.

Озон забезпечує збереження життя на Землі. Він перешкоджає потраплянню на поверхню Землі згубних для живих істот компонентів сонячного випромінювання, захищає Землю від переохолодження.

№ 7.

1

Г

2

Д

3

Б

4

А

№ 8. Відповідь: А, Д.

№ 9. В процесі колообігу беруть участь і відмерлі рештки рослинних і тваринних організмів. У великій кількості кисень витрачається на їх гниття. Внаслідок цього грунт збагачується гумусом, яким живляться рослини, а Оксиген обов’язково потрапляє до складу органічних речовин, їжі рослиноїдних тварин і людини.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КОЛООБІГ ОКСИГЕНУ В ПРИРОДІ. ОЗОН. ЗАСТОСУВАННЯ ТА БІОЛОГІЧНА РОЛЬ КИСНЮ - ГДЗ з Хімії