КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО

УРОК 18. КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ

Очікувані результати: учень називає найбільші підприємства кольорової металургії, проблеми й перспективи розвитку; пояснює фактори розміщення галузі; показує на карті райони та найбільші центри кольорової металургії; аналізує статистичні дані про обсяги виробництва металургійної продукції; характеризує наслідки впливу металургійної промисловості на довкілля.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник географії, атлас, зошит для практичних робіт, карта “Чорна і кольорова металургія”, статистичні дані про розвиток галузі.

Опорні поняття: металургійний комплекс, кольорова металургія, глинозем, алюміній, мідь, олово, нікель, цинк, титан.

Географічна номенклатура: Запоріжжя, Костянтинівка, Миколаїв, Артемівськ, Горлівка, Свердловськ.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

Географічний диктант

Клас ділиться по рядах на два варіанти, у кожному варіанті різним районам чорної металургії відповідають певні цифри. Наприклад: Придніпровський – 1, 2; Донбас – 3, 4; Приазовський – 5, 6.

Питання

1. На території цього району розташовані найбільші гірничо-збагачувальні комбінати.

2. У цьому районі працює одне з найбільших підприємств галузі – металургійний комбінат ім. Ілліча.

3. На території цього району знаходяться найбільші підприємства з виробництва коксу.

4. У цьому районі працює “Харцизький трубний завод”.

5. Цей район виробляє найбільше чавуну й сталі.

6. На території цього району розташовується найбільше підприємство галузі – металургійний комбінат “Arcelor Mittal Кривий Ріг”. Відповіді першого варіанта: 1, 3, 2, 2, 1, 1.

II. Мотивація навчальної діяльності

Кольорова металургія забезпечує промисловість легкими (алюміній, титан, магній), важкими (мідь, свинець, цинк, олово, нікель), рідкісними (вольфрам, молібден, ртуть), благородними (золото, платина, срібло) металами, а також їх сплавами. Особливістю кольорових металів є їхні унікальні якості, що зумовлює їх широке використання в точному машинобудуванні, авіабудуванні, робототехніці, електроніці.

III. Актуалізація опорних знань

– Руди яких кольорових металів залягають у надрах України?

– Що ви дізналися про властивості металів на уроках хімії?

– Які переваги мають кольорові метали порівняно зі сталлю?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Сировинна база та фактори розміщення кольорової металургії

Включає видобування, збагачення руди й виробництво різноманітних кольорових металів та їх сплавів. Потребує великої кількості палива (важкі метали) та електроенергії (легкі метали). Територіально орієнтоване на паливно-енергетичний комплекс. Через низький уміст кольорових металів у рудах та великі витрати на їх збагачення видобування і збагачення руд часто ведеться в одному районі, а виробництво з них чистого металу і сплавів – в іншому.

2. Географія підприємств кольорової металургії

Найбільші обсяги виробництва характерні для алюмінієвої промисловості (глинозем і алюміній): Миколаївський глиноземний завод, Дніпровський алюмінієвий комбінат (Запоріжжя), “Інтерсплав” (Свердловськ, Луганська область).

Лідер галузі – Артемівський завод з обробки кольорових металів.

Великі запаси титанових руд. Запорізький титаномагнієвий комбінат.

Основний виробник свинцю і цинку – Костянтинівське підприємство “Укрцинк”.

Побузький феронікелевий комбінат та Світловодський комбінат твердих сплавів і тугоплавких металів.

3. Проблеми та перспективи розвитку металургії

Застаріле обладнання призводить до збільшення витрат палива й електроенергії, підвищення собівартості продукції.

V. Закріплення матеріалу

– Які фактори впливають на розміщення підприємств кольорової металургії?

– Чим би ви пояснили той факт, що райони розміщення чорної і кольорової металургії значною мірою збігаються? Які підприємства галузі зосереджені в Запоріжжі? Чим би ви це пояснили?

– Розташуйте на території України підприємства кольорової промисловості. Обгрунтуйте свої пропозиції.

– Назвіть можливі шляхи розв’язання проблем галузі. Які переваги має виробництво металів із вторинних ресурсів?

Практичної роботи № 8. Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів і підприємств чорної та кольорової металургії (продовження).

VI. Домашнє завдання

Для записів:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КОЛЬОРОВА МЕТАЛУРГІЯ - Плани-конспекти уроків по географії