ПРОМИСЛОВІСТЬ. ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

УРОК 17. ПРОМИСЛОВІСТЬ. ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ

Навчальна мета: охарактеризувати склад, особливості розвитку й розміщення основних галузей промисловості світу; розвивати уміння визначати закономірності розміщення певних галузей промисловості, уміння працювати з картами атласу, таблицями і діаграмами; вдосконалювати навички роботи в групах в ході вивчення нового матеріалу.

Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, атласи, таблиці, діаграми, мультимедійні презентації.

Основні поняття: світове

господарство, промисловість, НТР, НТП, енергетика, металургія, машинобудування, конкурентоспроможність, спеціалізація.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Перевірка домашнього завдання

Обговорення результатів соціологічного опитування

Чи згодні ви з тим, що впровадження досягнень НТР в економіку та повсякденне життя завжди мають лише позитивні наслідки?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Одним із об’єктів дослідження соціально-економічної географії світу є світове господарство, розміщення його галузей, серед яких

провідне місце, як і раніше, посідає промисловість. У промисловості створюються знаряддя праці, предмети споживання, вона тісно пов’язана з НТП і має вирішальний вплив на рівень економічного розвитку країни. У промисловості світу працює близько 20 % населення, вона є найважливішою галуззю виробничої сфери. Близько 80 % промислової продукції дають високорозвинені країни.

Провідними галузями світової промисловості є енергетика, металургія, машинобудування, хімічна, лісова, легка, харчова. Якими особливостями відрізняється розміщення галузей промисловості в сучасному світі? На це питання ми дамо відповідь сьогодні на уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

Виступи груп

1. Енергетика

Нафтова промисловість. Запаси 35-450 млрд. т. Експортери: країни ОПЕК (80 % світового експорту), Росія. Імпортери: Японія, країни Європи, США. Газова промисловість. Запаси 142 трлн м3. Експортери: Росія, Нідерланди, Норвегія, Канада, Алжир, Бруней, Індонезія, Туркменістан. Найбільші споживачі: Японія, США, розвинені країни Європи. Вугільна промисловість. Сумарні світові запаси вугілля (52 % – кам’яного, 48 % – бурого) приблизно 14 трлн т. Найбільші родовища в Росії, Китаї, США, ПА, Україні, Казахстані. Електроенергетика. Понад 60 % всього об’єму електроенергії виробляється в промислово розвинених країнах, насамперед в США, Японії, Німеччині, Китаї, Канаді і Росії.

Запитання. 1) Поясніть, чому саме розвинені країни є головними споживачами паливної сировини. 2) Поясніть, з якою метою країни – експортери нафти об’єдналися у організацію ОПЕК.

2. Металургійна промисловість

Найбільші виробники сталі: Китай, Японія, США, Росія, Індія, Німеччина, Італія, Франція, Бразилія, Мексика, Південна Корея, Україна.

Повним набором підгалузей кольорової металургії виділяються такі країни, як США, Канада, Японія, Росія, Німеччина, Франція, Бельгія, Австралія.

Найширше застосовується серед кольорових металів алюміній (Китай, Росія, США, Канада, Австралія, Бразилія, Норвегія).

Запитання. 1) Чому Японія, яка очолювала список світових виробників сталі, поступилася місцем Китаю? 2) Якими причинами пояснюється зниження виробництва важких металів та зростання виробництва легких та рідкісних?

3. Машинобудування

Забезпечує автоматизацію, механізацію та електрифікацію виробництва, підвищуючи продуктивність праці. 37 % вартості світового промислового виробництва. Країни, що спроможні виробляти всю номенклатуру машинобудівної продукції: США, Японія, Росія, ФРН, Великобританія та Франція, а також певною мірою Китай, Канада, Італія та Україна. Основними машинобудівними районами світу є Північна Америка (провідна роль США), Західна Європа (провідна роль Німеччини), Східна та Південно-Східна Азія (провідна роль Японії).

Запитання. 1) Якими причинами пояснюється поява у списку провідних автомобілебудівних країн Китаю, Республіки Кореї, Бразилії, тобто тих, які не належать до високорозвинених країн? 2) Які чинники сприяли розвитку електроніки в Китаї та Індії?

4. Хімічна промисловість

До складу хімічної промисловості входять гірничохімічна (видобуток мінеральної сировини), основна хімія (виробництво мінеральних добрив, кислот, соди) та хімія органічного синтезу (виробництво пластмас, синтетичних смол, каучуку, хімічних волокон тощо. Найвищий рівень розвитку і найскладнішу структуру виробництва мають два регіони – Європа і Північна Америка.

Запитання. 1) Які види хімічної продукції виробляють в Україні? 2) Чим пояснюється стрімкий розвиток хімічної промисловості в країнах, що розвиваються останніми десятиріччями?

5. Лісова промисловість

Запитання. 1) Чому в африканських країнах, які добре забезпечені лісовими ресурсами, виробництво пиломатеріалів та паперу нерозвинене? 2) Яку сировину для виробництва пиломатеріалів, картону та паперу використовує Японія – власну чи привізну?

6. Легка промисловість

Запитання. 1) Чому для багатьох країн, що розвиваються, легка промисловість є галуззю спеціалізації? 2) Як пояснити розвиток джутової промисловості у Великій Британії, адже джут в цій країні на зростає?

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

1. Групи обмінюються підготовленими запитаннями (2 запитання від кожної групи).

2. Обговорення виступів груп (прийом “Мікрофон”).

3. Оцінювання, самооцінювання.

VI. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Виписати у зошит з параграфа та атласу провідних виробників продукції кожної галузі.

– Позначити на контурній карті по п’ять країн – світових лідерів з виробництва: а) легкових автомобілів; б) сталі; в) паперу; г) бавовняних тканин.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРОМИСЛОВІСТЬ. ГЕОГРАФІЯ ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ - Плани-конспекти уроків по географії