КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНА

Екологія – охорона природи

КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНА – культура всіх видів людської діяльності, так чи інакше пов’язаних з пізнанням, освоєнням і перетворенням природи; складається із знання та розуміння екол. нормативів, усвідомлення необхідності їх виконання, формування почуття громадянської відповідальності за долю природи, розробки природоохоронних заходів та безпосередньої участі в їх проведенні. К. е. – складова частина світової культури, якій властиве глибоке і заг. усвідомлення важливості сучасних екол. проблем у житті і майбутньому розвитку людства. Свідоме засвоєння й оволодіння К. е. має розпочинатися ще з дитинства, одночасно з засвоєнням положень заг. культури.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КУЛЬТУРА ЕКОЛОГІЧНА - Довідник з екології