ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВИСОКОЇ НАПРУГИ (ЛЕП)

Екологія – охорона природи

ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВИСОКОЇ НАПРУГИ (ЛЕП), високовольтні лінії електропередач – мережа засобів для передачі ел. струму. Централізоване виробництво і передавання електроенергії на значні відстані супроводжується енергет. втратами й одночасно справляє навантаження на навколишнє середовище. На 100 км ЛЕП втрачають у вигляді теплоти від 1,5 до 6 % електроенергії, що перевищує втрати енергії під час транспортування кам’яного вугілля залізницею. ЛЕП в. н. та їхні підпори псують естетичний вигляд ландшафтів, займають великі земельні площі. Спірним залишається питання, чи впливає створюване ЛЕП в. н. слабке ел.-магн. випромінювання на стан здоров’я жителів близьких населених пунктів. Утворення озону на ЛЕП в. н., ймовірно, є однією з причин загибелі лісів. Крім того, ЛЕП в. н. створюють загрозу існуванню численних видів птахів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВИСОКОЇ НАПРУГИ (ЛЕП) - Довідник з екології