Мета та предмет діяльності – МІЖГАЛУЗЕВІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Загальний курс транспорту

РОЗДІЛ 10 ПРОМИСЛОВИЙ ТРАНСПОРТ

10.2. МІЖГАЛУЗЕВІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.

Мета та предмет діяльності

Метою діяльності Концерну є управління виробничою, фінансовою, інвестиційною діяльністю учасників Концерну, координація спільної діяльності учасників Концерну і об’єднання ресурсів при виконанні затверджених планів соціально-економічного розвитку, досягнення економічних і соціальних результатів, підвищення ефективності діяльності своїх учасників, задоволення особистих

та суспільних потреб, створення умов для отримання максимальних прибутків в результаті господарської діяльності, одержання прибутку.

Предметом діяльності Концерну є:

– розроблення прогнозних показників розвитку Концерну;

– координація управління виробничою, фінансовою, інвестиційною діяльністю учасників Концерну;

– проведення узгодженої економічної політики по реалізації перспективних програм розвитку учасників Концерну, їх розширення та технічного переозброєння, а також надання їм всебічної допомоги в реалізації цільових програм;

– організація вивчення кон’юнктури

ринку, визначення потреб галузей національної економіки та зовнішньоекономічних потреб в послугах, які надаються Учасниками Концерну;

– представлення інтересів учасників Концерну у державних та судових органах;

– здійснення методичного та нормативно-правового забезпечення діяльності Учасників Концерну;

– надання учасникам Концерну інформаційно-аналітичних, юридичних та інших послуг;

– формування пропозицій щодо визначення тарифів на роботи та послуги, що надаються учасниками Концерну;

– забезпечення ведення та подання до Мінтрансзв’язку України встановленої зведеної звітності;

– вирішення з Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізниця) та залізницями України питань координації транспортного обслуговування вантажовласників;

– здійснення контролю за виконанням учасниками Концерну вимог чинного законодавства щодо безпеки руху, екології, протипожежної безпеки та охорони праці, надання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

– розробка основних напрямків економічного і соціального розвитку Концерну та учасників, досягнення збалансованості з всіх видів ресурсів, планування необхідних заходів щодо їх реалізації;

– надання учасникам Концерну організаційної і матеріальної допомоги, забезпечення різними ресурсами при запровадженні і ефективному використанні нової техніки і технології, які мають значно підвищити ефективність надання послуг і їх конкурентоспроможність;

– раціональне використання матеріальних, енергетичних, трудових, фінансових ресурсів і наукового потенціалу;

– проведення узгодженої фінансової політики;

– залучення для потреб Концерну та його учасників додаткових фінансових і матеріальних засобів із зовнішніх джерел;

– організація розробки спільних заходів з активізації зовнішньоекономічної діяльності учасників Концерну;

– забезпечення розширення можливостей соціального розвитку трудових колективів;

– надання допомоги в розвитку технічного обслуговування, удосконалення його форм та методів;

– розроблення і здійснення заходів щодо підвищення прибутковості учасників, забезпеченню необхідного рівня рентабельності, проведення аналізу фінансового стану учасників Концерну, надання їм допомоги в усуненні недоліків і упущень в фінансово-господарській діяльності;

– організація ефективної системи підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів, підготовки і перепідготовки персоналу, розробка заходів щодо укріплення матеріальної бази, системи професійного навчання;

– організація розробки та впровадження організаційно-економічних заходів з вдосконалення господарського розрахунку діяльності, управління, систем заохочення на підприємствах, що входять до Концерну.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мета та предмет діяльності – МІЖГАЛУЗЕВІ ПІДПРИЄМСТВА ПРОМИСЛОВОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ - Загальний курс транспорту