Механічні явища в природі – Світ явищ, у якому живе людина

Природознавство
Людина та середовище її життя

Світ явищ, у якому живе людина

Механічні явища в природі

Механічний рух

Механічний рух – це зміна положення тіла щодо інших тіл із плином часу.
Траєкторія руху тіла – лінія, по якій рухається тіло, переміщаючись з одного місця в інше.
Довжина траєкторії, по якій тіло рухається протягом визначеного проміжку часу, називається шляхом, пройденим за цей проміжок часу. Шлях – фізична величина. Його можна виміряти в одиницях довжини.
Рівномірним Називається рух, під час якого тіло за будь-які рівні проміжки часу проходить однаковий шлях. Рівномірний рух у природі зустрічається дуже рідко (обертання Землі навколо Сонця й навколо своєї осі). Переважна частина видів руху є нерівномірною.
Рух оцінюється за швидкістю.
Механічні явища в природі   Світ явищ, у якому живе людина, або Механічні явища в природі   Світ явищ, у якому живе людина,
де V – швидкість, S – шлях, t – час.
Знаючи швидкість і час, можна визначити шлях: Механічні явища в природі   Світ явищ, у якому живе людина.
Знаючи шлях і швидкість, можна визначити час: Механічні явища в природі   Світ явищ, у якому живе людина.

Різноманітність рухів у природі

Розгляньмо рух води на прикладі джерела. Вода, що пробилася з-під землі, починає розливатися і стікає в більш низьке місце. Так утворюється струмочок. Ріки течуть з вищого місця в нижче.
Під дією вітру розлітається насіння й листя рослин. Вони не можуть самостійно змінювати траєкторію руху, як і вода.
Рухаються різні види транспорту. Але для того щоб транспорт рухався, він повинен мати джерело енергії (дизельне паливо, бензин, електроенергію тощо). Треба звернути увагу учнів на те, що транспортний засіб після гальмування якийсь час рухається за інерцією. Жодний транспортний засіб не може зупинитися миттєво, це треба враховувати під час переходу через дорогу.


Механічні явища в природі – Світ явищ, у якому живе людина - Довідник з природознавства