Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ

§ 17. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху

Запитання до вивченого

1. Рівномірним рухом називають такий рух, під час якого тіло за будь-які однакові інтервали часу проходить однаковий шлях.

Прикладом рівномірного руху є рух точки земної поверхні під час обертання Землі навколо своєї осі. За рівномірний рух можна прийняти рух точок годинникових стрілок, рівномірно може рухатися автомобіль по прямій і рівній дорозі.

2. Рівномірні рухи плавця, гепарда,

орла і літака відрізняються їх швидкістю. Те тіло, яке за одиницю часу проходить більший шлях, рухається з більшою швидкістю,

3. Швидкість рівномірного руху тіла – це фізична величина, що показує, який шлях проходить тіло за одиницю часу.

4. Щоб визначити швидкість рівномірного руху тіла, треба шлях, пройдений тілом за певний інтервал часу, поділити на цей інтервал: v = l/t.

5. Швидкість руху тіла позначають малою латинською літерою v. Одиницею швидкості в СІ є один метр за секунду (1 м/с).

1 м/с – це швидкість руху тіла, під час якого воно за 1 с проходить шлях 1 м.

Застосовують ще й такі одиниці швидкості руху

тіла:

1 м/с – 0,001 км/с;

1 км/с – 1000 м/с;

1 км/год – 1000 м/3600 с – 0,28 м/с;

1 м/c – 3,6 км/год.

6. Швидкість руху тіла є векторною величиною, бо залежить від напряму в просторі. На малюнках вектор швидкості зображають стрілкою, напрям якої збігається з напрямом швидкості, а довжина дорівнює числовому значенню швидкості в певному масштабі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху - ГДЗ з фізики
 »