Механічний рух – Кінематика

5. Механіка

5.1. Кінематика

Кінематика – розділ механіки, в якому вивчаються математичні властивості механічного руху без урахування мас тіл і діючих сил.

5.1.1. Механічний рух

Механічний рух – це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл з плином часу.

Поступальний рух – це рух фізичного тіла, при якому усі його точки здійснюють однакові переміщення (будь-яка пряма, що сполучає будь-які дві точки тіла, переміщується паралельно). Усі точки тіла описують однакові траєкторії.

Механічний рух   Кінематика

Обертальний рух – це рух фізичного тіла, коли кожна його точка рухається по дузі кола або по колу.

Механічний рух   Кінематика

Гвинтовий рух – це рух фізичного тіла, в якому воно обертається навколо деякої осі і в той же час здійснює вздовж цієї осі рівномірний поступальний рух.

Механічний рух   Кінематика

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Механічний рух – Кінематика - Довідник с фізики