МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ

Екологія – охорона природи

МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ – система спостережень, оцінки та контролю за станом довкілля з метою розробки заходів щодо його охорони, раціонального використання природних ресурсів та попереджень критичних ситуацій, що можуть зашкодити здоров’ю людини, природі в цілому.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ - Довідник з екології