НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ МАТЕРИКА (ЗАКІНЧЕННЯ)

Мета:

Навчальна: формувати в учнів знання про основні раси і народи населення Африки, особливості їхнього формування, динаміку і розміщення, окремі держави; ознайомити зі зв’язками України з державами континенту; вдосконалювати вміння характеризувати особливості населення певних територій та зв’язок їхньої господарської діяльності з природними умовами; формувати навички аналізу економічних і соціальних проблем населення; виявляти практичне значення набутих знань, працювати із загальногеографічними і контурними картами;

Розвивальна:

формувати науковий світогляд, просторову уяву, розвивати навички формування дружніх стосунків з людьми різних віросповідань та різних ментальностей;

Виховна: виховувати толерантне ставлення до представників усіх рас і народів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, атлас, політична карта Африки, карта народів світу, контурна карта.

Опорні та базові поняття: народ, раса, держава, місцеві традиції, густота населення, рівень розвитку держави.

Географічна номенклатура: Ефіопія, Єгипет, Нігерія, Південна Африка.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тут мешкають люди з найтемнішою шкірою на Землі й представники світлошкірих народів, є народи, які незмінно живуть, як наші первісні предки, а є нащадки найдавніших цивілізацій світу, є держави, основним заняттям населення яких досі залишається примітивне мисливство та збиральництво, а є такі, що посідають перші місця у світовому виробництві. Контрастів надзвичайно багато. Спробуймо дізнатися про них та зрозуміти їх причини.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

– Яка кількість населення світу? Які чинники впливають на його кількість?

– Що таке густота населення? Від чого вона залежить?

– За якими зовнішніми ознаками розрізнюють людей земної кулі?

– На які основні раси поділяють населення світу?

– Хто з вітчизняних учених довів рівність усіх людських рас?

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Історія формування населення континенту

На території Східної Африки знайдено найдавніші кам’яні знаряддя праці, яким близько двох млн років, в Ефіопії знайдено залишки предка сучасної людини, якому близько 190 тис. років. Африку вважають “колискою” сучасної людини.

За 5 тис років до н. е. на сході Північної Африки з’являються семіти.

VII ст. н. е. – вторгнення арабів у Північну Африку. XV ст. – з’являються європейці.

Монголоїди освоюють Мадагаскар.

Негроїдні народи → на південь від Сахари; європеоїдні → Північна Африка (арабські) та Південна Африка; мішані → Східна Африка, Мадагаскар.

2. Чисельність і густота населення

Близько 1 млрд осіб, зростає швидкими темпами (тяжкі умови існування та хвороби стримують вибухоподібне зростання). До 2050 р. очікують подвоєння чисельності.

Густота населення від 1 (пустелі, джунглі) до понад 1000 (долина Нілу) осіб на 1 км2.

Суттєвою є проблема голоду й забезпечення питною водою.

3. Державний поділ

Існували давні розвинені держави на теренах сучасного Єгипту, Малі, Ефіопії, можливо, Сахари.

До початку XX ст. майже вся територія Африки була колонізована європейськими імперіями. Розподіл на держави в більшості не відповідав етнічному розташуванню, що досі викликає між – та внутрішньодержавні конфлікти.

Після Світових воєн відбувався процес поступового здобуття незалежності африканськими країнами. 1960 р. – рік Африки. Зараз близько 55 держав (не всі мають однаковий статус визнання).

Практична робота 3. Позначення на контурній карті назв держав материка і їхніх столиць

4. Господарська діяльність

Переважає сільське господарство (какао, кава, бавовник, фініки, оливи, банани, цитрусові), видобувна промисловість, заготівля деревини.

Єдина розвинена держава – Південна Африка, решта – країни, що розвиваються, є найбідніші у світі.

5. Характеристика окремих держав материка Єгипет. Площа понад 1 млн км2, населення понад 85 млн осіб. 96 % території – пустелі, 4 % – долина Нілу.

Південна Африка. Площа 1,2 млн км2, населення 48,6 млн осіб. Різноманітні природні умови, надзвичайно багата корисними копалинами. Високо розвинене сільське господарство, промисловість.

6. Зв’язки України з державами африканського континенту

Навчання студентів африканських країн, закупівля Україною мінеральної та продовольчої сировини, постачання в Африку нескладних машин та устаткування, обслуговування літаками та екіпажами місцевих авіаліній, медична допомога.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Двома реченнями розкажіть, що було б, якби ви були пігмеєм, єгиптянином, нілотом, бушменом, туарегом тощо.

– На прикладі вивчених держав доведіть або спростуйте висновок “Рівень розвитку населення держави цілком залежить від її природних умов”. Зробіть власний висновок.

– Назвіть головні проблеми населення Африки. Які з них важливо вирішувати усім світом?

– Як, на вашу думку, співпраця України з державами Африки може сприяти взаємному економічному зростанню? Запропонуйте свої варіанти, орієнтуючись на професії своїх батьків або підприємства, розвинені у вашій області.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §____.

– Підготуйтеся до підсумкового уроку з теми “Африка”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


НАСЕЛЕННЯ АФРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ АФРИКАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ НАЗВ ОСНОВНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ МАТЕРИКА (ЗАКІНЧЕННЯ) - Плани-конспекти уроків по географії