Номенклатура та ізомерія амінокислот – АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Номенклатура та ізомерія амінокислот

Амінокарбонові кислоти, або амінокислоти – це клас органічних сполук, які містять одночасно дві функціональні групи: аміногруппу NН2 – та карбоксильну групу – СООН.

Номенклатура та ізомерія амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Назви амінокислот походять від назв відповідних карбонових кислот із зазначенням положення аміногрупи. У сполуках, в яких присутні дві різні функціональні групи, їхнє взаємне розташування зазначають грецькими літерами. Так, залежно від того, до якого атома вуглецю приєднана аміногрупа, амінокислоти поділяють на α, β, γ тощо.

Номенклатура та ізомерія амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Номенклатура та ізомерія амінокислот – АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ - Довідник з хімії