Охорона екосистем – Природні та штучні екосистеми

Природознавство
Природні та штучні системи в середовищі існування людини

Природні та штучні екосистеми

Охорона екосистем

Державний рівень

Закони та нормативні акти З обмеження діяльності людини:
– будівництво очисних споруд;
– відтворення біоресурсів;
– екологічно чисті джерела енергії;
– раціональне використання природних ресурсів;
– відновлення (рекультивація) земель.
Природоохоронні території:
– заповідники;
– заказники;
– пам’ятники природи;
– національні парки;
– ботанічні сади.

Суспільний рівень

Екологічна діяльність:
– партій;
– суспільних організацій;
– індивідуальна.

Законодавча база

Конституція України. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”. Закон України “Про природно-заповідний фонд”. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Закон України “Про тваринний світ”. Земельний кодекс України. Лісовий кодекс України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Охорона екосистем – Природні та штучні екосистеми - Довідник з природознавства