Практична робота 1. Одержання карбон(IV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів

I СЕМЕСТР

Тема 1. НЕМЕТАЛІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ЇХНІ СПОЛУКИ (18 год.)

УРОК 12

Практична робота 1. Одержання карбон( IV ) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів

Цілі уроку: продовжити формування навичок роботи з хімічними речовинами й лабораторним устаткуванням; перевірити знання техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії; поглибити знання про хімічні властивості оксидів на прикладі властивостей карбон(IV) оксиду; з’ясувати рівень засвоєння знань про хімічні властивості оксидів неметалів на прикладі карбон(IV)

оксиду.

Тип уроку: практичне використання знань, умінь і навичок.

Форми роботи: виконання експерименту, складання звіту. обладнання: відповідно до інструкції.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Повторення правил техніки безпеки в кабінеті хімії під час проведення хімічного експерименту. Інструктаж перед початком практичної роботи

III. Виконання практичної роботи за інструкцією

IV. оформлення звіту про виконану роботу в зошиті, формулювання висновків з роботи

V. Домашнє завдання

Повторити хімічні властивості неметалів, їхніх оксидів. Підготуватися до контрольної роботи з теми.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота 1. Одержання карбон(IV) оксиду. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів - Плани-конспекти уроків по хімії