ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ

Екологія – охорона природи

ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ – 1) визначення в натурі найрац. розмірів, функ. стану, темпів та напрямків розвитку великих екол. систем, а також співвідношення прир., прир.-ант – роп., антроп. та суто штучних терит. утворів (ділянок “дикої” природи, таких самих ділянок змінених людиною, перетворених нею на агросистеми і повністю змінених, напр., на урбокомплекси) для підтримання цих екол. систем у бажаному стані. П. е. грунтується на знаннях та врахуванні законів, правил і принципів екології та природокористування; 2) проектно-екол. вирішення якоїсь проблеми, пов’язаної з будівництвом чи будь-яким ін. значним втручанням у середовище існування та середовище функціонування госп-ва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРОЕКТУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНЕ - Довідник з екології