ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Екологія – охорона природи

ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ – сукупність природних та змінених людиною абіотичних і біотичних чинників, які справляють безпосередній або опосередкований вплив на людину та народногосподарську діяльність.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ - Довідник з екології