Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач

РОЗДІЛ I

МЕХАНІЧНИЙ РУХ

УРОК № 3/3 (із резерву)

Тема уроку. Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Мета уроку: вивчити основні характеристики рівномірного прямолінійного руху; формувати вміння розв’язувати задачі.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання

5 хв.

Усне опитування; відповіді біля дошки

II. Актуалізація опорних знань

10 хв.

Бесіда; фронтальне повторення

III. Закріплення засвоєних навичок і вмінь

25-30 хв.

Розв’язування задач; записи на дошці та в зошитах

IV. Домашнє завдання

1-2 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

У той час як двоє учнів записують розв’язання домашніх задач на дошці, проводиться усне опитування за питаннями та вправами до параграфів підручника, а також перевірка творчого завдання.

II. Актуалізація опорних знань

Питання класу

– Що називають механічним рухом?

– Як розрізняють види механічного руху за траєкторіями?

– Що таке траєкторія руху?

– Що таке пройдений шлях і які одиниці його вимірювання?

– Що означає фраза: “Рух відносний”?

– Який рух називають рівномірним?

– Що характеризує швидкість рівномірного руху?

– Якими літерами позначають швидкість, шлях і час у фізиці?

– Які одиниці цих фізичних величин у СІ?

– Як вони пов’язані між собою?

III. Закріплення засвоєних навичок і вмінь

Розв’язування задач

Задача 1. Футболіст за матч у середньому пробігає 20 км. Визначте його швидкість і порівняйте її зі швидкістю велосипедиста – 8 м/с.

Рівномірний прямолінійний рух. Розвязування задач

Задача 2. Людина запізнюється на поїзд. До станції можна дістатися, рухаючись або 2 км по втрамбованій дорозі зі швидкістю 5 км/год., або 1,6 км по некошеному лузі зі швидкістю 4 км/год. Який шлях обрати?

Рівномірний прямолінійний рух. Розвязування задач

Відповідь: можна обрати будь-який шлях.

Задача 3. Чотири спортсмени, які розвивають швидкості: 5,5 м/с, 19,8 км/год., 33 м/хв., 475,3 км/доб, вирішили взяти участь у гонці на час (змагання, у якому перемагає той, хто далі відбіжить (від’їде) за 1 годину). Хто переможе в цьому змаганні? Хто прийде останнім? Який шлях подолає переможець? На скільки метрів він обжене аутсайдера?

Рівномірний прямолінійний рух. Розвязування задач

Рівномірний прямолінійний рух. Розвязування задач

Відповідь: відстане спортсмен, який біжить зі швидкістю 33 м/хв.; інші пробіжать однакову відстань; S1 = 19,8 км; ?S = 17,82 км.

IV. Домашнє завдання

[1]: § 2 (п. 4); впр. № 2 (задачі 3, 4, 7).

[2]: § 2.

[3]: СР – задачі 2.2; 2.4; 2.6; 2.7;

ДР – задачі 2.12; 2.13; 2.16; 2.18;

ВР – задачі 2.31; 2.33; 2.36; 2.37.

Творче завдання. Визначте швидкість руху якої-небудь заводної іграшки. Продумайте, які фізичні прилади для цього будуть потрібні та які вимірювання необхідно зробити.

Підготуватися до лабораторної роботи № 1 за посібником [4]: домашняя работа № 1.


Рівномірний прямолінійний рух. Розв’язування задач - Плани-конспекти уроків по фізиці