СОВІСТЬ

Культурологічний словник

СОВІСТЬ – особистісна форма морально-емоційного самоконтролю, компонент моральної самосвідомості. С. – афективно-когнітивна структура: в результаті самооцінки за певною ціннісною шкалою (за критеріями добра і зла справедливості, порядності) виникає почуття вини, гостре емоційно-тривожне переживання невідповідності своїх помислів чи дій суспільне визначеним етичним зразкам бажаної і 260 ідеальної поведінки. С. – рефлексивна емоція, болісне самоусвідомлення індивідом своїх вад і моральної недосконалості.

Моральна оцінка дається самим суб’єктом, її джерело – внутрішня етична інстанція. У безсовісної людини відсутня духовно-психологічна здатність до самоосуду і самовироку. С. визначає нормативно-ціннісний контур дозволеного і бажаного в структурі діяльності. Наявність розвинутої і чутливої С. надає поведінці людини цілісності і природності, здатності бути собою у всіх життєвиявах. С. не дозволяє бути самовдоволеним і байдужим, вона – основа альтруїстичності людини, її постійного прагнення допомогти іншому. У структурі світогляду С. – вищий морально-психологічний регулятор світовідношення особистості.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СОВІСТЬ - Культурологічний словник