Спеціальні фонди

Спеціальні фонди – фонди, які створює підприємство, фірма або компанія для розвитку виробництва або колективного споживання та інших цілей, які формуються з їх прибутку. До С. ф. належать фонд на капітальні вкладення, резервний фонд (створюється акціонерною компанією для покриття її збитків і погашення облігацій, а також викупу імітованих ним акцій), ремонтний фонд (для проведення капітального, середнього і поточного ремонту основних виробничих фондів), фонд коштів соціальної сфери, фонд індексації вартості незавершеного будівництва та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спеціальні фонди - Економічний словник