Спільного підприємництва зони

Спільного підприємництва зони – частина території країни, на якій спільно діють компанії декількох країн у різних формах з метою привласнення більших прибутків. Отримання таких прибутків зумовлено наявністю в С. п. з. пільгового оподаткування, митних зборів, кращих умов для залучення іноземного капіталу. Наприклад, наприкінці XX ст. у 80 країнах світу налічувалося понад 700 таких зон. Особлива увага в С. п. з. приділяється залученню іноземного капіталу шляхом повного або часткового скасування податків на прибутки іноземних фізичних осіб, зменшенню

податків на прибуток компанії на певний термін, зниженню мита на ввезені засоби виробництва (а інколи – і на ввезену готову продукцію) тощо. Перевагами діяльності таких зон у країнах їх розміщення є збільшення зайнятості, залучення додаткових інвестицій у вільноконвертованій валюті, ліквідація або послаблення відсталості регіонів, запровадження передових методів менеджменту, залучення до процесу виробництва експортної продукції власного приро – доресурсного потенціалу, скорочення витрат на придбання імпортної техніки, підвищення конкурентоспроможності товарів національного виробництва тощо. Основними
формами С. п. з. є безмитні багатопрофільні зони, в яких здійснюється безмитна торгівля товарами і послугами; експортні промислові зони, в яких випускаються товари на експорт; технополіси (див. Технополіс); офшорні зони, в яких створюються сприятливі умови для кредитно-фінансових операцій (див. Офшорний бізнес); зони вільної торгівлі, в яких запроваджене безмитне ввезення та вивезення товарів і послуг; імпортно-промислові зони, зорієнтовані на забезпечення країни якісними товарами та передовою технікою і технологією та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спільного підприємництва зони - Економічний словник