Базисна ціна

Базисна ціна – початковий рівень ціни товару з чітко визначеними в прейскурантах або довідниках показниками якості, розміру, специфікації та іншими параметрами, які є основою формування цін та їх динаміки. Якщо товари замовляються з іншими (відмінними від базисних) параметрами, використовуються різні надбавки і знижки до цін. У деяких розвинених країнах світу ціни на промислові товари окремі компанії встановлюють на основі системи цін “базисних пунктів”, коли їх рівень визначає наймогутніша компанія, а всі інші компанії орієнтуються

на ціни лідера, що дає змогу підтримувати однакові ціни. Цей метод – складова частина “лідерства в цінах”. Для методу “базисних пунктів” рівень ціни в різних районах споживання продукції складається з ціни в “базисному пункті” даної зони плюс витрати на доставку товару залізничним транспортом до споживача у цій зоні незалежно від місця відвантаження товарів і фактичних транспортних витрат. Внаслідок цього зміна постачальників продукції не впливає на ціну споживача. Б. ц. береться за основу обчислення індексу експортних та імпортних цін у міжнародній торгівлі загалом або окремих груп товарів.
Б. ц. залежить від витрат виробництва, якості продукції тощо і тому систематично переглядається. Б. ц. також використовується щодо ціни товару з чітко визначеними характеристиками, який береться за взірець при встановленні ціни для даної групи товарів. При цьому Б. ц. відображає відмінності у таких показниках виробів, як якість, дизайн, умови обслуговування, комплектація та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Базисна ціна - Економічний словник