США. НАСЕЛЕННЯ. ГАЛУЗЕВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

УРОК 40. США. НАСЕЛЕННЯ. ГАЛУЗЕВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ

Навчальна мета: охарактеризувати демографічну ситуацію, етнічний склад, трудові ресурси, соціальну структуру населення США; сформувати знання про особливості галузевої та територіальної структури господарства США, виокремити галузі міжнародної спеціалізації, визначити найбільші промислові та сільськогосподарські райони, специфіку зовнішніх економічних зв’язків; розвивати уміння працювати з джерелами географічної інформації,

складати та користуватися діаграмами, таблицями.

Обладнання: політична карта Північної Америки, карта господарства США, атласи, таблиці, діаграми, підручник.

Основні поняття: ЕГП, природно-ресурсний потенціал, природний приріст, густота населення, імміграція, урбанізація, мегалополіс, діаспора, економічна криза, ТНК, експорт, імпорт.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Охарактеризуйте економіко-географічне положення США та оцініть його вплив на розвиток господарства країни.

– Оцініть природно-ресурсний потенціал

США та спрогнозуйте потенціальні можливості розвитку господарства країни на власній природній сировині.

– Пригадайте, як відбувалося освоєння американських земель. Які етнічні групи переселялися на американський континент? З яких етнічних груп складається сучасне населення Америки?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

США – наймогутніша в економічному і військовому відношенні постіндустріальна держава, тому її нерідко називають головною країною сучасного світу.

Важко знайти країну, до якої б виявлялася більша цікавість, ніж до США. При цьому неправильно було б вважати, що розвиток американської економіки являє собою постійне неухильне зростання. Як і економіки інших країн, вона переживає періоди кризи і підйому.

На рубежі XX-XXI ст. США зіткнулися зі складними проблемами внутрішнього розвитку. Саме в США розпочалася фінансова криза, що викликала кризу економічну, яка, у свою чергу, хвилею прокотилася по всіх країнах світу. Досягнувши найвищого рівня впливу на світові економіку і політику, США вступають у стадію глибокої трансформації різних сфер – економічної, політичної, соціальної.

Для того щоб визначити, як сформувався потужний господарський комплекс країни, охарактеризуємо її населення як головну продуктивну силу та дізнаємося про особливості господарства на сучасному етапі.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Населення

308 млн. осіб – 3-є місце у світі. Природний приріст 5,5 %. Нерівномірність розселення, в північно-східних районах густота перевищує 100 осіб/км2.

Щорічно до країни в’їжджає близько 800 тис. осіб. Сучасна американська нація – це результат етнічного змішування переселенців із різних частин світу: білі, – 79,96 %, азіати-монголоїди – 4,43 %, афроамериканці – 12,85 %, індіанці і мешканці Аляски – 0,97 %, народності Гавайїв та інших островів Тихого Океану – 0,18 %, інші раси та їх суміші – 1,61 %. Урбанізація – 80 %. Субурбанізація.

Завдання 1. Знайдіть на карті мегалополіси США та визначте найбільші міста, які входять до їх складу.

2. Українська діаспора в США

Близько 2 млн. українців та осіб українського походження.

3. Господарство США. Загальна характеристика

Комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, їх величезні розміри, новітні техніка, технологія і організація праці, високий освітній рівень населення. Вирішальна роль ТНК.

4. Промисловість

Завдання 2. За картами атласу, текстом підручника, таблицями, діаграмами охарактеризуйте провідні галузі промисловості США. Результати оформіть у вигляді таблиці:

Провідні галузі промисловості

Райони/центри розміщення

Стисла характеристика

Електроенергетика, машинобудування (повна номенклатура машинобудівного виробництва), хімічна промисловість. Їх сукупна частка у продукції промисловості США перевищує 50 %. ТЕС – 69 % і АЕС – 22 %, ГЕС – 9 %. Чорна металургія і кольорова металургія. Легка і харчова промисловість.

5. Сільське господарство

Частка у ВВП близько 2 %. 2,9 % економічно активного населення. Домінування тваринництва (52 %). Зернове господарство (16 % зерна у світі), вирощування кормових і технічних культур, овочівництво і садівництво. “Сільськогосподарські пояса”. Рибний промисел.

Завдання 3. За картами атласу, текстом підручника, таблицями, діаграмами визначте основні напрями рослинництва США і райони розміщення основних культур.

6. Транспорт

7. Зовнішньоекономічні зв’язки

Вивіз капіталу, торгівля ліцензіями, патентами, інформацією.

Експорт: виробниче обладнання і машини, літаки і аерокосмічну техніку, зброю, вугілля, пшеницю, кормове зерно, сою, бавовну, тютюн, цигарки.

Імпорт: нафта і нафтопродукти, автомобілі, побутова техніка і вироби, газетний папір, продукти тропічного землеробства.

8. Зовнішньоекономічні зв’язки США та України Повідомлення учнів

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

– Які основні чинники розміщення підприємств наукомістких галузей промисловості США? Наведіть конкретні приклади.

– Чим пояснити зростання імпорту мінеральної сировини до США?

– Чому в структурі господарстві США збільшується частка сфери послуг?

– Які, на вашу думку, заходи щодо подолання фінансової та економічної кризи уряд США в найближчому майбутньому обере як пріоритетні?

Завдання 4. За картами атласу й текстом параграфа складіть схему зовнішньоекономічних зв’язків США.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

Опрацювати § .

Позначити на контурній карті: а) найбільші центри машинобудування США; б) сільськогосподарські пояси США.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


США. НАСЕЛЕННЯ. ГАЛУЗЕВА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ГОСПОДАРСТВА. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ - Плани-конспекти уроків по географії