СУКЦЕСІЯ ПЕРВИННА

Екологія – охорона природи

СУКЦЕСІЯ ПЕРВИННА – поява і розвиток рослинних угруповань у місцеіснуваннях, де рослинності раніше не було (поселення лишайників на скельних породах, вищих рослин – на пісках тощо).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СУКЦЕСІЯ ПЕРВИННА - Довідник з екології