Свята

Lesson 8. Свята

Мета:

– навчальна: презентувати новий лексичний матеріал за темами “Свята і традиції”, “Я, моя сім’я і друзі”, практикувати мовні засоби за підтемою “Я, моя сім’я і друзі”, описувати та запитувати про повсякденні справи, формувати навички вживання нових лексичних одиниць, порядкових числівників, вдосконалювати компетенції читання та аудіювання, збільшувати обсяг знань про лінгвістичну специфіку мови країни, що вивчається, вдосконалення умінь будувати своє мовне висловлювання, мовну поведінку адекватно

цій специфіці;

– розвиваюча: уважно стежити за презентованою інформацією, ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, розвивати різні типи пам’яті, учити працювати у парі, логічно висловлювати думку;

– виховна: виховувати уміння сконцентруватися, слухати інших, формувати доброзичливу атмосферу в класі.

Обладнання: плакати “Свята і традиції”, “Я, моя сім’я і друзі”.

Хід уроку

Warm-up

1. Game “Associations”

Say the name of any season. Pupils in pairs then work together, trying to think of and write down within a two-minute period as many words as possible they associate

with that season, e. g. winter – holidays (and any words for specific holidays) New year, presents, a fir tree, etc.; spring – warm, green trees, flowers, etc.

Presentation

2. Listen, point and repeat (p. 88, ex. 1).

Ask pupils to look at the pictures.

Say the words.

Drill each new word two or three times.

Ask pupils to write these words down into their vocabularies.

Do choral and individual repetition of every word.

Stick the pictures of these words on the board.

Ask pupils to write the words near the pictures.

Monitor the activity and help where necessary. If you like, make sentences with these words.

3. Match, then ask and answer in pairs (p. 88, ex. 2).

Ask pupils to read the names of the holidays and match them with the dates.

Pupils may also be asked to write sentences in their exercise books about the holidays.

Then ask pupils to read the speech bubbles.

Pair work: Pupils read the questions and the answers to each other.

Then they make similar ones about other holidays.

Monitor the activity and help where necessary.

Answers: 1. b; 2. c; 3. f; 4. g; 5. а; 6. d; 7. е.

Practice

4. Listen and read (p. 89, ex. 3).

Ask pupils to read the words. Pupils listen and read in silence. Compare the word ‘romantic’ with the Ukrainian word. Say that there are similar words in every language.

Клас

Do choral and individual repetition. Follow the same procedure three or four times.

Read the word combinations/sentences with the new words.

Reading and Writing

5. Listen and say (p. 89, ex. 4).

Lead-in: Ask pupils to look at the picture and ask, “What holiday are we going to read about?” Pupils answer using the picture.

Pupils read the story alone or work together in pairs.

Transfer: Ask, “What do we usually do on the 14th of February? Why do we like it?”

Drill the questions once or twice.

Do choral and individual repetition. Follow the same procedure three or four times.

Pupils read the dialogue again.

Then let pupils do the activity in pairs. Go around the class helping where necessary.

Act out the dialogue.

6. Ask and answer in pairs (p. 90, ex. 5).

Pair work: Ask pupils to read the questions. Pupils read the questions and answer about themselves.

Then pupils act out the dialogue in pairs.

One or two pairs act out the dialogue, and so on.

Repeat with several different pupils.

Monitor the activity and help where necessary.

7. a) Copy and complete the chart (p. 90, ex. 6).

Ask pupils to complete the chart using the information about themselves and their friends.

B) Speak about your and your friends’ favourite holidays.

Tell pupils to complete the sentences using the information from the chart. Ask one pupil to go to the board and write the sentences on it.

Ending the Lesson

8. Listen and sing the song (p. 91, ex. 7).

Tell pupils that they are going to learn the song about the time and weekends. Pay pupils’ attention to the new words. Do choral and individual repetition. Follow the same procedure three or four times.

Read the words of the song, pausing after each line. Pupils repeat the lines chorally and individually pointing to the time and mime the actions.

Sing the song chorally.

Homework

Read p. 89, ex. 3, 4; p. 91, ex. 7.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Свята - Плани-конспекти уроків по англійській мові