Тестові завдання – Нижчі спорові рослини – водорості

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тестові завдання

Виберіть одну правильну відповідь

1. Нижчі спорові рослини – це:

A) мохи;

Б) гриби;

B) папороті;

Г) водорості.

2. Сукупність водоростей у товщі води – це:

А) бентос;

В) зоопланктон;

Б) перифітон;

Г) фітопланктон.

3. Водорості відрізняються від інших рослин тим, що:

A) належать до еукаріотів;

Б) мають джгутиковий апарат;

B) живуть тільки у воді;

Г) не мають вегетативних органів.

4.

Організми, що входять до складу планктону:

A) актинії;

Б) ламінарії;

B) форамініфери;

Г) хламідомонади.

5. Одноклітинна водорість – це:

А) хлорела;

В) спірогіра;

Б) саргасум;

Г) евглена.

6. Одноклітинна водорість, яка має світлочутливе вічко:

A) хлорела;

Б) цистокок;

B) хлорокок;

Г) хламідомонада.

7. Найбільший об’єм у клітині хламідомонади займає:

A) ядро;

B) вічко;

В) вакуолі;

Г) хлоропласт.

8. Хламідомонада за несприятливих умов життя:

A) припиняє фотосинтез;

Б) розмножується зооспорами;

B) розмножується простим поділом;

Г) розмножується статевим способом.

9. Бура водорість:

A) хлорела;

Б) улотрикс;

B) саргасум;

Г) спірогіра.

10. Водорість, якій притаманний спосіб статевого розмноження – кон’югація:

A) улотрикс;

Б) саргасум;

B) спірогіра;

Г) ламінарія.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тестові завдання – Нижчі спорові рослини – водорості - Довідник з біології