Уведення та редагування в CALC

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

LibreOfficeCalc

4.2. Уведення та редагування в CALC

Запитання для повторення вивченого

1. Клавіша Delete використовується для видалення символі праворуч від курсору. Клавіша Backspace для видалення символів ліворуч від курсору.

2. Копіювання текстового фрагменту Для копіювання фрагментів необхідно виділити фрагмент – обрати команду Копіювати в контекстному меню (або поєднання клавіш Ctrl+C) – встановити курсор в місце, куди потрібно вставити скопійований фрагмент – обрати команду Вставити в контекстному

меню (або поєднання клавіш Ctrl+V). Другий спосіб копіювання фрагмента – виділити фрагмент та перемістити в необхідне місце утримуючи клавішу Ctrl.

Переміщення текстового фрагмента

Для переміщення фрагментів необхідно виділити фрагмент – обрати команду Вирізати в контекстному меню (або поєднання клавіш Ctrl+X) – встановити курсор в місце, куди потрібно перемістити вирізаний фрагмент – обрати команду Вставити в контекстному меню (або поєднання клавіш Ctrl+V). Другий спосіб переміщення фрагмента – виділити фрагмент та перемістити утримуючи ліву клавішу миші.

3. Буфер обміну становить ділянку пам’яті

комп’ютера, де тимчасово зберігається інформація. З буфера обміну можна вставляти в документ текст чи графіку.

Використовуючи буфер обміну, можна здійснювати копіювання та переміщення тексту.

Дайте відповіді на питання

1. Для того щоб увести дані в клітинку, її треба зробити поточною (розмістити в ній табличний курсор), увести відповідні дані та натиснути клавішу Enter. У водити дані можна також у Рядок формул. Для цього спочатку потрібно зробити необхідну клітинку поточною, установити текстовий курсор у Рядок формул і ввести дані. Завершити введення потрібно натисненням клавіші Enterабо вибором іншої клітинки.

2. Під час уведення числових даних слід дотримуватися таких правил:

– Уводячи від’ємні числа, потрібно перед числом уводити знак – (мінус) або брати число в круглі дужки, наприклад -4 або (4);

– Для відокремлення цілої та дробової частини десяткового дробу за замовчуванням використовується кома;

– Для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ %;

– Звичайні дроби потрібно вводити, обов’язково вказуючи цілу частину та відділяючи її від дробової частини пропуском. Наприклад: 53/4 Такі дані Excel перетворює у відповідні десяткові дроби – 5,75;

– Позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться, за винятком стандартних позначень грошових одиниць.

3. Табличний процесор Calc надає додаткові можливості для автоматизації введення текстів. Програма запам’ятовує текстові дані, уведені в попередні клітинки поточного стовпця. І під час уведення перших літер таких самих даних у наступні клітинки цього стовпця програма автоматично пропонує їх повний текст. За згоди потрібно натиснути Enter, інакше слід продовжувати введення необхідного тексту.

4. Уведені в клітинки електронної таблиці дані іноді можуть відображатися некоректно. Наприклад відображення символів ##### означає, що ширина стовпця таблиці замала для відображення введеного числа. Для виправлення цієї ситуації потрібно збільшити ширину стовпця, де містяться введені дані. Для цього слід двічі клацнути на межі стовпця в Рядку імен стовпців і його ширина збільшиться до потрібного розміру, тобто відбудеться авто добір ширини стовпця. Або межу можна перетягнути праворуч на потрібну ширину стовпця.

5. Редагування даних можна проводити безпосередньо в клітинці або в полі Рядка формул. Для редагування даних безпосередньо в клітинці потрібно двічі клацнути на цій клітинці або натиснути клавішу F2, а для редагування даних у Рядку формул потрібно спочатку вибрати клітинку, а потім – довільне місце в Рядку формул. Далі слід відредагувати дані способами, які ви знаєте. Після завершення потрібно натиснути клавішу Enter.

6. Виділення об’єктів електронної таблиці

Об’єкт

Способи виділення

Клітинка

Вибрати клітинку

Стовпець (рядок)

Вибрати номер стовпця (рядка)

Діапазон клітинок

1 спосіб. Виділити перший об’єкт діапазону, натиснути клавішу Shift і, утримуючи її, виділити останню клітинку діапазону.

2 спосіб. Виділити перший об’єкт діапазону, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону.

Усі клітинки

1 спосіб. Вибрати кнопку Виділити все.

2 спосіб. Натиснути сполучення клавіш Ctrl+A

7. Якщо виділено діапазон клітинок із числовими даними в Рядку стану автоматично відображається сума чисел діапазону.

8. Операції копіювання та переміщення даних з клітинки або діапазону клітинок електронної таблиці в табличному процесорі Calc здійснюються аналогічно до цих самих операцій у тестовому процесорі Writer. Тому уміст виділеної клітинки або виділеного діапазону клітинок копіюється до Буфера обміну (команди Копіювати, Вирізати), і звідти його можна вставити в інше місце електронної таблиці (команда Вставити). Перед вставленням потрібно виділити об’єкти, до яких буде встановлено дані з Буфера обміну.

9. Для видалення даних потрібно виділити відповідні клітинки та натиснути клавішу Delete. Можна також виконати Зміни – Видалити вміст, установити позначки прапорців у вікні Вилучити вміст для визначення типів даних, які потрібно видалити, та вибрати кнопку Гаразд.

10. Інколи виникає потреба вставити до таблиці або видалити з неї стовпці чи рядки. Для цього потрібно виділити стовпці (рядки), перед якими необхідно встановити нові, і виконати Вставка – Стовпчики (Рядки).

Виконайте завдання

1. Для виділення декількох клітинок, рядків або стовпців одночасно використовуйте кнопку Shift.

2. Для введення списків зручно копіювати дані з використанням маркера заповнення – маленького чорного квадрата в правому нижньому куті табличного курсору.

Для введення послідовності текстових даних у діапазон клітинок потрібно:

1. Уведіть в першу клітинку діапазону перший елемент списку. В нашому випадку це Київ та січень.

2. Зробіть клітинку поточною.

3. Наведіть вказівник на маркер авто заповнення (при цьому вказівник виглядатиме як чорний хрестик)

4. Натисніть ліву кнопку миші та, утримуючи її натиснутою, виділити потрібний діапазон.,

5. Відпустіть ліву кнопку миші.

Крім текстових даних з назвами міст та назвами місяців нам необхідно автоматично пронумерувати товари. Для введення послідовності чисел виконайте:

1. Уведіть в дві сусідні клітинки перші два елементи списку.

2. Виділіть ці клітинки.

3. Заповніть потрібний діапазон клітинок, використовуючи маркер заповнення.

3. При введені даних дотримуйтесь правил вводу числових даних.

4. Для вставлення першого рядка виділіть перший рядок та виконайте Вставка – Рядки. Для видалення останнього стовпця виділіть стовпець та виконайте Зміни – Видалити комірки.

5. Для копіювання умісту виділеної клітинки або виділеного діапазону клітинок скопіюйте дані до Буфера обміну (команди Копіювати, Вирізати), і вставте в інше місце електронної таблиці (команда Вставити). Перед вставленням потрібно виділити об’єкти, до яких буде встановлено дані з Буфера обміну.

6. Для переміщення фрагментів необхідно виділити фрагмент – обрати команду Вирізати в контекстному меню (або поєднання клавіш Ctrl+X) – встановити курсор в місце, куди потрібно перемістити вирізаний фрагмент – обрати команду Вставити в контекстному меню (або поєднання клавіш Ctrl+V). Другий спосіб переміщення фрагмента – виділити фрагмент та перемістити утримуючи ліву клавішу миші.

7. Відомості про океани Землі

Уведення та редагування в CALC

Загальна площа поверхні зазначених океанів – 258, 556 млн.

8. Відомості про країни Європи

Уведення та редагування в CALC

Загальна площа країн – 21 21783 млн. Загальна кількість населення – 292 659 679 млн. людей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Уведення та редагування в CALC - ГДЗ з інформатики
«