Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

Розділ 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

23. Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора

– В клітинки таблиці вводимо дані текстові або числові. Це клітинки і вміст клітинки можна форматувати та вміст клітинок можна використовувати при розрахунках.

– Для введення використовується клавіатура, для редагування – групи Буфер обміну вкладки Основне. Для форматування – групи Шрифт, Число та Вирівнювання вкладці Основне.

Завдання 1.2

Формати текстові, числові та дата.

Завдання

1.3 та 1.4

Виділяємо і заповнюємо даними першу клітинку (A4), потім наводимо вказівник миші на правий нижній кут клітинки (вказівник миші набуде вигляду +) і, утримуючи ліву клавішу миші, протягуємо до А10 включно і відпускаємо ЛКМ.

Завдання 2.1

Для форматування – групи Шрифт, Число та Вирівнювання вкладці Основне.

Щоб зробити автоматичний добір ширини стовпців таблиці, необхідно навести вказівник миші на праву межу стовпця в районі його заголовку. Вказівник набуде вигляду Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора, два рази клацаємо ЛКМ (таким чином стовпчик прийме ширину самого найдовшого слова введеного до клітинки).

Завдання

2.2

Кнопка Office → Зберегти (Зберегти як…) → ввести ім’я документу.

Завдання 3.2

Видалити весь рядок можна так:

– необхідно натиснути ЛКМ (таким чином виділиться весь рядок) на заголовок рядка, потім натиснути ПКМ і в контекстному меню вибрати команду Видалити.

– скористатися інструментами Видалити рядки з листа з групи Клітинки на вкладці Основне.

Завдання 3.3

Додати рядок можна так:

– необхідно натиснути ПКМ на заголовок рядка і в контекстному меню вибрати команду Вставити (треба врахувати, що рядок вставиться перед рядком, на якому було відкрито контекстне меню).

– скористатися інструментами Вставити рядки на листа з групи Клітинки на вкладці Основне.

Завдання 4.2

Змінити ширину стовпців та висоту рядків можна так:

– необхідно навести вказівник миші на межу стовпця чи рядка, розмір якого треба змінити. Коли вказівник миші набуде вигляду Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора, утримуючи ЛКМ, перетягувати межу в бік і до необхідного розміру.

– скористатися інструментами Ширина і Висота з групи Вписати на вкладці Розмітка сторінки.

Завдання 4.3

Додати стовпчик можна так:

– необхідно натиснути ПКМ на стовпчику і в контекстному меню вибрати команду Вставити (треба врахувати, що стовпчик вставиться перед стовпчиком, на якому було відкрито контекстне меню).

– скористатися інструментами Вставити стовпці на лист з групи Клітинки на вкладці Основне.

Завдання 4.4

Відкрити браузер ввести в адресний рядок адресу електронної енциклопедії Вікіпедія.

Завдання 4.5

Об’єднати комірки можна так (але спочатку треба виділити ті комірки, які потрібно об’єднати):

– ПКМ на виділених комірках обрати команду Формат комірки та на вкладці Вирівнювання поставити позначку на Об’єднання комірок.

– Скористатися інструментом Об’єднання комірок в групі Вирівнювання на вкладці Основне.

Завдання 4.6

Для зафарбування клітинок необхідно:

– ПКМ на виділеній комірці обрати команду Формат комірки, на вкладці Заливка обрати колір та натиснути кнопку Ок.

– Скористатися інструментом Колір заливки в групі Шрифт на вкладці Основне.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота № 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора - ГДЗ з інформатики