Валютна політика

Валютна політика – комплекс заходів (економічних, політичних, правових, організаційних), до яких вдаються державні органи, центральні банки та міжнародні валютно-фінансові організації у сфері валютних відносин. В. п. – елемент державної економічної політики, безпосередньо пов’язана із зовнішньоторговельною політикою. За термінами проведення розрізняють поточну та довготермінову В. п. Поточна В. п. – повсякденне оперативне регулювання діяльності валютного ринку для забезпечення нормального функціонування валютної системи (національних

і міжнародної), підтримання рівноваги платіжних балансів. Основні форми поточної В. п.: облікова (дисконтна) і девізна. Облікова здійснюється через зміну відсоткової ставки центрального банку за кредит для впливу на валютний курс. Девізна В. п. здійснюється через валютну інтервенцію, посилення або послаблення валютних обмежень, валютного субсидіювання й диверсифікації валютних резервів. Головним засобом девізної В. п. є валютна інтервенція. Довготермінова В. п. передбачає довготермінові заходи структурного характеру в поступовій зміні валютного механізму. її найважливішими методами є міждержавні переговори
й угоди в межах МВФ, на регіональному рівні (наприклад, у межах ЄС) та проведення валютних реформ. Зміни у валютному механізмі – це зміни в порядку проведення міжнародних розрахунків, у використанні золота, резервних валют і міжнародних платіжних засобів, у режимі валютних паритетів і курсів, структурі й функціях МВФ та інших організацій тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Валютна політика - Економічний словник